Schema för kursen

Torsdag

15.00-16.00 Anländer till Säfsen, samling vid reception i hotellet för utdelning av nycklar

16.00-18.00 Vallning i vallabod

19.30-20.00 Samling med information om kursen på hotellet

 

Fredag

9.00-10.30 Skidlektion 1 - stakning (med filmning)

14.00-15.30 Skidlektion 2 - diagonalåkning (med filmning)

19.00-20.30 Genomgång av filmerna samt styrketräning för skidåkare i konferenslokalen på hotellet

 

Lördag

9.00-10.30 Skidlektion 3 - Uppförsåkning, utförsåkning och spårbyte (med filmning)

14.00-15.30 Skidlektion 4 – Styrka på skidor (med filmning)

17.30-19.00 Genomgång av filmerna samt rörlighetsträning för skidåkare i konferenslokal på hotellet

19.30-21.30 Middag

 

Söndag

8.00-10.00 Skidåkning på egen hand (valfritt)

10.00-11.00 Städning av stugor

11.00-11.30 Avslut och samling vid reception i hotellet