Spela video

Vi är gjorda för rörelse

För att må bra behöver vi träna och röra på oss, inte bara ibland, utan genom hela livet. Utifrån den tanken startade Friskis&Svettis 1978. När vi lanserade Jympa var det en banbrytande ny träningsform. 

Träningen handlade nämligen inte bara om kroppen, den handlade lika mycket om glädje och gemenskap. Det var en utmanande idé på sin tid att skapa en mötesplats där hela människan mår bra. Men det gjorde vi. Och idén är precis lika – om inte ännu mer – viktig idag.

Vårt mål – att få hela Sverige att må bättre!

Idag är Friskis&Svettis Sveriges största idrottsförening med mer än en halv miljon medlemmar. I Stockholm är vi över 71 000. Men vi nöjer oss inte med det. Som den utmanare vi är tar vi nu nästa steg för att få hela Sverige att må bättre. Idag rör sig över 20 procent av alla svenskar ohälsosamt lite enligt Folkhälsomyndigheten. Vi vet också att allt fler tampas med ensamhet och psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på!

För att sätta dagens utmaningar på kartan har vi därför tagit fram ett index som mäter hur människor mår utifrån flera parametrar. Med hjälp av det, och genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla, vill vi hjälpa fler till ett välmående liv.

Varför vi tagit fram Friskisindex

Genom att få ett mätvärde hoppas vi kunna se på vilka områden det behövs förbättringar och på vilket sätt vi kan göra skillnad.

Vårt Friskisindex inkluderar tre parametrar av välmående utifrån Friskis&Svettis grundidé: rörelse, glädje och gemenskap. För välmående handlar inte bara om styrka och kondition utan lika mycket om balans och tillhörighet.

Mätningar och resultat

Vi har gjort tre tidigare mätningar – i februari 2020, 2021 och 2022. Vi fokuserade då på hur stockholmarna mår indelat i åldersgrupper, regioner och socioekonomisk demografi.  
Nu tar vi steget ut i Sverige för att se hur läget är. Här kan du ta del av de den fullständiga rapporten för 2023 samt tidigare års rapporter.


Till resultaten

Rörelse, glädje och gemenskap i forskningen

Friskisindex är framtaget av beteendevetare och statistiker och baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rörelse, glädje och gemenskap är kopplat till välmåendet baserat på vetenskaplig grund. Möt några experter inom respektive område och varför det här är viktigt för välmåendet.

Varför de tre områdena är viktiga för välmåendet

Profilbilder på de fyra experterna för Friskisindex
Illustration person som sträcker ut armarna

Så funkar Friskisindex

Vi lät undersökningsföretaget Kantar/Sifo ställa ett antal frågor till Sveriges befolkning om hur mycket rörelse de har i livet och hur mycket glädje och gemenskap de upplever. Det räknas ut till ett snitt mellan 0 och 100. Vi har därefter delat in respondenterna i måendegrupper "mår bra" (76–100), "mår sådär" (51–75) och "mår dåligt" (0–50).

Hur mår du?

Ikon för Friskisindex

Testa ditt eget Friskisindex

Här kan du själv göra Friskisindextestet och kolla hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap.  

Gör testet