Spela video

Rörelse - för både fysisk och psykisk hälsa

Att röra på oss har varit en livsviktig funktion för vår överlevnad. Samtidigt finns det ett inbyggt motstånd inom oss för att spara energi. Det i sig kan vara livshotande. Hör våra två experter inom rörelse, Carl Johan Sundberg och Jessica Norrbom, prata om de fysiologiska och mentala effekterna av rörelse.

Experterna om vikten av rörelse och några tips

Illustration person som sträcker ut armarna
Illustration glad person

Glädje - att känna lycka för den mentala hälsan

Att känna glädje kan vara stora känslor som är kopplade till självkänsla och meningsfullhet. Men det kan också handla om de små tingen i livet. Hör två av experterna, Liria Ortiz och Anders Wallensten, prata om hur vi kan känna mer glädje i livet. 

Om vikten av att känna glädje

Gemenskap - ett livsviktigt mänskligt behov

Ofrivillig ensamhet är inte bara tråkigt - det kan påverka hälsan negativt. Hör våra experter Liria Ortiz och Anders Wallensten prata om gemenskap. 

Om vikten av gemenskap och några tips

Tre personer som håller om varandra - illustration för gemenskap
Profilbilder på de fyra experterna för Friskisindex

Experterna för Friskisindex

De är experter på rörelse, glädje och gemenskap och även forskare och författare inom sina respektive områden. Jessica Norrbom, träningsforskare Karolinska Institutet, Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut, Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi och Anders Wallensten, läkare, epidemiolog och hälsoexpert.

Lär mer om våra experter

Hur mår du?

Ikon för Friskisindex

Testa ditt eget Friskisindex

Här kan du själv göra Friskisindextestet och kolla hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap.  

Gör testet