Möt experterna

Anders Wallensten - hälsoexpert

Läkare, epidemiolog, folkhälsoexpert, författare och ambassadör för Friskisindex. Mätningarna visar att känslan av gemenskap ökar i takt med mängden träning, med undantag för dem som uppger att de tränar varje dag, där minskar känslan något.
– Det finns många mekanismer som bidrar till att känslan av gemenskap ökar med mängden träning.

Mer om Anders Wallensten

Spela video

Möt experten

Liria Ortiz - psykolog & terapeut

Leg. psykolog, psykoterapeut med KBT-inriktning, föreläsare och författare. Utbildar och handleder motiverande samtal i kognitivt beteendeterapi och är sedan 2020 expert för Friskisindex.
- Friskis står för saker jag stödjer. Sen vill jag som ni att folk ska känna mer gemenskap. Och vi vet att fysisk aktivitet ger mer glädje och kan ge mer känsla av gemenskap.

Mer om Liria Ortiz

Liria Ortiz