Din uppgift

Som ledare eller tränare inspirerar du medlemmarna till lustfylld träning genom att leda pass eller inspirera i gymmet. Det viktigaste är att du brinner för att få människor i rörelse.

Som värd är du en viktig del av den välkomnande Friskisatmosfären på anläggningen. Du välkomnar och pratar med medlemmarna och hjälper till vid inpassering, svarar på frågor om träning och håller snyggt i lokalerna. Du ser varje medlem och funktionär och kan hjälpa till med det mesta.

Som barnvärd ansvarar du för att barnen har det bra och känner sig trygga medan medlemmen tränar. Barnpassningen är indelad i åldersgrupperna 2 månader-2 år, 3-6 år eller 2-8 år.

Som inspiratör senior bidrar du till träningsglädje genom att leda träning i Seniorklubben.

Som inspiratör tonår vägleder och inspirerar du tonåringar i Friskis träning.

Två tonåringar med röda Friskiströjor står i gymmet.
Glad ung kille i gymmet.

Bli ledare/tränare

Det du behöver är ett stort intresse för Friskis&Svettis och träning samt tid för ditt uppdrag. För att söka behöver du också vara medlem i F&S Stockholm, ha ett aktivt träningskort samt ha fyllt 18 år. Ledare och tränare rekryteras vid olika tillfällen varje år utifrån anläggningarnas behov. Håll utkik här eller kontakta din anläggning så hjälper de dig vidare. 

Så går det till
Vägen till att bli ledare/tränare - steg för steg.

Bli värd eller barnvärd

Värdar och barnvärdar rekryteras löpande vid behov på varje anläggning. 

Bli inspiratör senior och inspiratör tonår

Inspiratör senior och inspiratör tonår rekryteras löpande vid behov på anläggningarna.

Frågor? Kontakta oss!

Kontakta din anläggning om du är intresserad av att bli funktionär så hjälper vi dig vidare. 

Möt några funktionärer

Fotografi av funktionären Liv

Liv Öström, dansledare

"Alla kommer inte kommer gilla ditt pass eller din ledarstil. Men det är ok. För det finns något för alla på Friskis."

Läs mer

Adnan Ciric, leder Power Hour och Skivstång intervall.

"Att få tillhöra något är så otroligt viktigt. Som en del av Friskis har du alltid tillgång till ett positivt sammanhang.”

Läs mer

Annika Bellman Asp, jympaledare sedan 1984.

”Kvalitet är inget man bara hafsar fram. Det kräver tid, kunskap och engagemang. Det gör mig stolt att tillhöra Friskis!”

Läs mer

Kristian Torpareng, tränare och cirkelgymledare

”Det största är när man känner att man har hjälpt någon. Då blir man hur glad som helst.”

Läs mer

Mathias Kopp, tränare, leder Cirkelgym, Cirkelfys och HIT.

"Jag drogs till mentaliteten och inställningen till träning som finns på Friskis. Här är inte träning en prestigegrej."

Läs mer

Olivia Lewin, spinningledare

"Plötsligt har de ett ansiktsuttryck som säger: ”Yes, jag kan det här. Jag orkar fast det är jobbigt!” Då känner jag att jag gör skillnad."

Läs mer