Din uppgift

Som ledare eller tränare inspirerar du medlemmarna till lustfylld träning genom att leda pass eller inspirera i gymmet. Det viktigaste är att du brinner för att få människor i rörelse.

Som värd är du en viktig del av den välkomnande Friskisatmosfären på anläggningen. Du välkomnar och pratar med medlemmarna och hjälper till vid inpassering, svarar på frågor om träning och håller snyggt i lokalerna. Du ser varje medlem och funktionär och kan hjälpa till med det mesta.

Som barnvärd ansvarar du för att barnen har det bra och känner sig trygga medan medlemmen tränar. Barnpassningen är indelad i åldersgrupperna 2 månader-2 år, 3-6 år eller 2-8 år.

Som inspiratör senior bidrar du till träningsglädje genom att leda träning i Seniorklubben.

Som inspiratör tonår vägleder och inspirerar du tonåringar i Friskis träning.

Två tonåringar med röda Friskiströjor står i gymmet.
Glad ung kille i gymmet.

Bli ledare eller tränare i gymmet

Det du behöver är ett stort intresse för Friskis&Svettis och träning samt tid för ditt uppdrag. För att söka behöver du också vara medlem i F&S Stockholm, ha ett aktivt träningskort samt ha fyllt 18 år. Ledare och tränare rekryteras vid olika tillfällen varje år utifrån anläggningarnas behov. 

Så går det till
Vägen till att bli ledare/tränare - steg för steg.

Bli värd eller barnvärd

Värdar och barnvärdar rekryteras löpande vid behov på varje anläggning, håll utkik här

Bli seniorinspiratör eller tonårsinspiratör

Inspiratör senior och inspiratör tonår rekryteras löpande vid behov på anläggningarna, ansök här

Frågor? Kontakta oss!

Kontakta din anläggning om du är intresserad av att bli funktionär så hjälper vi dig vidare.