Vi bryr oss om både miljö och människor

Friskis & Svettis Södertäljes arbetar aktivt för en hållbar utveckling genom att:

Bidra till bättre folkhälsa och ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Vara en engagerad samhällsaktör och aktiv opinionsbildare.

Utveckla verksamheten utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Värna om mångfald och kompetensutveckling för medlemmar, funktionärer och medarbetare.

Fastställa en säker och hälsosam verksamhet med en tydlighet för respekt och förtroende.

Utveckla hållbara relationer med leverantörer och ställa krav gällande arbetsrätt, miljöfrågor och god affärssed

 

Goda exempel -  Det här gör vi:

  • Vi har avtal om grön el
  • Vi källsorterar, på anläggningen har vi en ordentlig avfallssortering.
  • Vi använder timerstyrd ventilation på vår anläggning.
  • Vi har närvarostyrd belysning på toaletter, och sätter in fler så fort vi bygger om eller bygger nytt.
  • Vi använder vattenbesparande duschmunstycken i duscharna.
  • Vi har pappersfria träningsytor. 
  • 2018 startade vi en hållbarhetsgrupp, som har i uppdrag att se till att vi på bästa sätt jobbar mot en hållbar anläggning. 
  • Vi har tagit bort våra passbiljetter.