Träning på avstånd och utomhus

Den allra tydligaste förändringen var ju så klart träningen. Vi drog ner maxantalet både i gymmet och på gruppträningen, vi införde luckor mellan passen, vi anpassade träningen så vi undviker närhet och användning av samma redskap. Men framförallt all uteträning och lanseringen av digitala pass.

Om träningsåret 2020

Uteträning

Frysningar och permitteringar

Pandemin påverkade föreningens ekonomi avsevärt, både på grund av att medlemmar ville frysa sina träningskort och att nyförsäljningen av kort gick ner. Under en period permitterades personal och kostnader sköts upp. Ändå slutade räkenskapsåret på en relativ bra nivå.

Året i siffror

Än mer engagerade funkisar och medlemmar

Pandemin har visat prov på vilket oerhört stort engagemang föreningens medlemmar och funktionärer har. Det drogs igång initiativ som Friskis<3Vården, man skänkte pengar till Musikhjälpen och antalet deltagare på det digitala årsmötet tredubblades. Tack också till alla ni medlemmar som delat med er av alla kommentarer om vad ni gillar och inte gillar med F&S Stockholm. 

Engagemanget under pandemin

Träningspass utanför Södersjukhuset

Kris som ändrade organisationen

Under 2020 tvingades föreningen ställa om hela organisationen. Inte bara hur vi tränade ställdes om utan också hur vi jobbade och du som medlem fick lära dig helt nya rutiner. Exempel på det är medarbetare som jobbar på distans, en ny krisledningsgrupp med periodvis dagliga avstämningar, helt nya rutiner kring gymträning med biljetter och nya bokningsregler till gruppträningen. Så möblerade vi också om i gymmen för att skapa större avstånd mellan maskiner och utrustning.

Hänt på din anläggning 2020

Historiens första digitala årsmötet

På grund av pandemin fick årsmötet skjutas upp och hölls för först gången digitalt den 26 november 2020. 
Den digitala mötesformen gjorde att antalet deltagare var fler än någonsin, drygt 350 medlemmar var med och gjorde sin röst hörd. Även antalet motioner slog rekord med 138 stycken och de som rörde träningsresor med flyg väckte stort engagemang.

Det här hände på årsmötet 2020

300 % fler ärenden till medlemsservice

Högtryck på medlemsservice 

Pandemin ledde till att ärendena till medlemsservice ökade med 300 %. Vi utökade teamet på medlemsservice med flera medarbetare från anläggning för att mäkta med. Gänget som svarat i telefon och på medlemmars frågor på mail, kan ha varit de som gjorde den största hjälteinsatsen under 2020.