Härifrån kommer pengarna

Hit går pengarna

Så påverkades ekonomin av pandemin

Under 2020 påverkades föreningens ekonomi mycket av coronapandemin. Många medlemmar valde att pausa sin träning hos oss och färre förnyade sina kort. Resultatet för koncernen på 14,2 mkr (2019: 6,1 mkr) är trots pandemin över förväntan. Att tappet på resultatet inte blev större beror dels på att en stor del av årets intäkter säkrades upp under 2019 och att försäljningen under januari och februari var stark och opåverkad av covid-19. Dessutom balanserades resultatet upp av de olika offentliga bidrag som koncernen fick tillgodoräkna sig under året, totalt 16 mkr.

Permitteringar, sjuklöner och hyreskostnader

Personalen permitterades under perioden april till september vilket gav verksamheten permitteringsstöd på motsvarande 4,5 mkr. Därtill fick koncernen ersättning för sjuklöner med 0,6 mkr samt stöd från Riksidrottsförbundet på 10,9 mkr. Hyreskostnaderna minskade med ca 7,2 mkr då fastighetsägarna gav rabatter för kvartal 2.

Planerade aktiviteter sköts upp

Övriga kostnader minskade både på grund av att planerade aktiviteter fick skjutas upp på framtiden men också på grund av att rörliga kostnader minskade när antalet besök hos träningsanläggningarna minskade. Årliga arrangemang för både personalen och funktionärerna ställdes in på grund av restriktioner för sammankomster. Föreningen sparade in på de områden där möjlighet fanns, utan att det i sin tur skulle påverka medlemsupplevelsen.

Spana in hela årsredovisningarna

Antal medlemmar 2020

89421 medlemmar

Mindre investeringar än planerat

Under 2020 gjordes investeringar för 6,2 miljoner, vilket var mindre än planerat, på grund av det tuffa coronaläget. Här är en sammanfattning av vad som förbättrats på våra träningsytor och i träningsutrustningen. 

Det här gick pengarna till