Vi tror på #nollkroppshets

Människan utsätts för allt för mycket press och stress kring hur du ska vara, leva eller se ut i vårt samhälle idag. Friskis vill stå för motsatsen till detta. Hit ska du kunna komma och se ut och vara precis som du är. Håller du med? 

Frizon från krav och ideal - det här gör Friskis!

För en 100% ren träningskultur

Friskis vill vara en frizon där alla får och kan vara precis som de är, utan hets eller sjuka kroppsideal. Friskis&Svettis Stockholm är antidopingcertifierade och jobbar aktivt mot en ren träningskultur. 

Så här jobbar vi mot doping.

Ett Friskis för Alla

Mångfald är ett av våra ledord. Friskis ska spegla samhället i kön, ålder, etnicitet, sexualitet, utbildning, funktionsvariation, med mera. Vi strävar hela tiden efter att kunna välkomna alla. Det är en stor kostym att fylla - vi vet - men det är ett pågående arbete och vi är aldrig nöjda. Vi vill skapa utrymme för alla på Friskis - och i samhället.

Så här gör vi plats för fler.

Samarbeten med eftertanke

"Det som definierar dig är dina vänner", finns ett talesätt som heter. Och vi väljer våra vänner med omsorg. Allt från hur vi väljer produkter vi säljer eller att organisationer vi syns tillsammans med ska dela våra värderingar.

Så här tänker vi kring varor, reklam och samarbeten.

Friskis arbete med miljö och hållbarhet

Inom begreppet ta ansvar är hållbarhet en självklarhet. På samma sätt som vi vill att livet och träningen ska vara hållbara, så måste ju vår verksamhet också vara det. 

Så här jobbar vi med miljöfrågor