Noll kroppshets

Friskis strävar mot noll kroppshets och maxat med rörelseglädje. Ta ställning du med! Dela dina erfarenheter under hashtag #nollkroppshets eller tagga din bild.

Frizon från krav och ideal - det här gör Friskis!