Därför måste fler vara med och ta ansvar för att bota folksjukdomar

Spela video

I programmet kan deltagarna köpa ett FaR-kort (fysisk aktivitet på recept) och i det ingår att du får kontakt med vår hälsopedagog som hjälper dig att komma igång och lägga upp ett bra och hållbart träningsprogram som är anpassat för dig, dina behov och intressen.

- Vi fångar upp prediabetikerna och kan börja jobba med livsstilsförändringar innan de utvecklat diabetes typ 2. Träning är en jätteviktig del i det och här finns jag för stöttning och coachning – ofta behöver de en hand att hålla i för att komma igång, säger Maria Olsson hälsopedagog på F&S Stockholm.

- Jag är så stolt över att vi får vara med och skapa en liten bit stockholmshistoria och förhoppningen är att vi kan hjälpa de här personerna att göra livslånga livsstilsförändringar och må bättre, säger Andreas Strömberg.

8 av 10 har förbättrat sin hälsa

Det finns plats för 925 deltagare och i nuläget har 640 personer gått med i programmet. Hela 8 av 10 av dem mår redan bättre redan efter 6 månader. Många av dem upplever förbättrad hälsa i form av viktminskning, lägre blodtryck och bättre sömn.

- Prediabetiker är inte ens sjuka än, så fysisk aktivitet eller hjälp med kosten kan hjälpa den här gruppen att förbättra sin hälsa. Och det kan vi alltså redan se och det är helt otroligt, säger Sara Håff hälsopedagog på Health Integrator.

Varför rörelse är så viktigt för det preventiva arbetet

Spela video

Kommer spara 1,4 miljarder för Region Stockholm

Idag läggs 97 % på alla resurser på sjukvård och endast 3 % på förebyggande arbete. Strategin med ett preventivt arbetssätt är att lägga pengar på att förebygga sjukdom. Detta spar samhället oerhörda kostnader längre fram i tiden.

Region Stockholm har räknat ut att de kommer att spara 1,4 miljarder kronor per inom en femårsperiod om man väjer att skala upp satsningen, genom att jobba preventivt med den här gruppen.

- De har räknat på att på varje krona som spenderas på programmet kommer de att få två kronor tillbaka. Det är ju helt otroligt! 100% vinst på investeringen, säger Fredrik Söder, VD Health Integrator.

I det här programmet har kriteriet varit prediabetiker då det är ett mätbart värde som går att följa upp och se hur många färre som sen utvecklar diabetes typ 2. Men metoden och plattformen är tänkt att kunna applicera på vilken sjukdom som helst som är livsstilsrelaterat.

- Potentialen är enorm här, jag tänker mig att det skulle gå att införa samma metod för övervikt, hjärt- och kärl-sjukdomar eller psykisk ohälsa, säger Andreas Strömberg.

Möt Armi - deltagare i programmet

Spela video

Hur mår du? Testa ditt Friskisindex!

Här kan du göra ett test för att kolla ditt Friskisindex och se hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap. På slutet får du ett gäng tips på hur du kan höja ditt index och förhoppningsvis må lite bättre.  

Gör testet och få tips

Ikon för Friskisindex

Rörelse som förbättrar välmåendet