Socialt bygger många upp ett nytt kontaktnät med nya pluggkompisar eller så är just den biten en av utmaningarna. Många byter bostad eller till och med ort och har ett skört socialt nätverk och man befinner sig långt ifrån sin kärnfamilj och barndomsvänner. 

- En instabil tillvaro och dåligt psykiskt mående påverkar självklart också studieresultaten. Om man känner otrygghet kan koncentrationen och inlärningen påverkas negativt, säger Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut.

 

Liria Ortiz

Att skapa sig en vuxen identitet

Dessutom påbörjar man något nytt, en ny utbildning med många nya intryck, kunskaper, insikter och lärdomar. Saker som kan påverka psyket både positivt och negativt i form av stress eller prestationsångest.

- Emotionellt kan 20-årsåldern också vara en utmaning då man söker sin sexualitet, tampas med relationer och brottas med vem man är och vem man vill vara. Det man gick igenom i tonåren kan behöva omvärderas, säger Lirira Ortiz.

 

Studenter rör på sig mindre

Generellt är studentlivet förknippat med mycket stillasittande i form av föreläsningar, plugg och tentaskrivningar vilket ytterligare kan bidra till dåligt psykiskt mående. Även en förändrad livsstil kan vara orsak till mindre rörelse. Man flyttade från hemorten och slutade med idrotten man höll på med under gymnasiet. 

Friskisindex visar också att studenter rörde på sig mindre under pandemin än före pandemin, deras rörelseindex minskade med 14 indexenheter från 68 till 54 från 2020 till 2021.

 

Rörelse kan förbättra studieresultaten

Forskning visar att vardagsmotion är minst lika viktigt som att träna sig svettig ett par gånger i veckan. Att ta korta rörelsepauser i vardagen ökar blodcirkulationen vilket syresätter hjärnan och många studier har visat att en rad kognitiva funktioner förbättras, såsom koncentration, inlärning och minne. 

Man blir också mer kreativ och känner sig mer effektiv. En massa viktiga hjärnfunktioner som underlättar i studierna aktiveras.

Lusten och motivationen ökar

Även humöret påverkas påtagligt. Rörelse gör att vi mår bättre och blir gladare. Det är till och med så att träning och vardagsmotion ordineras till personer med depression. Det gör dig också mer motiverad i studierna. Men framförallt vet vi att personer som rör sig regelbundet är bättre på att hantera sin stress.

Så när du är under en tentaperiod eller har deadline på en uppsats och känner att du verkligen inte har tid - då är rörelsepauser exakt vad du behöver.

Få mer gemenskap på köpet

Studier har visat att människor som rör på sig tillsammans upplever mer gemenskap. Det kan vara i form av gruppträning, en promenad eller till och med en rörelsepaus på en digitalt föreläsning.

- Jag tror inte att det är rörelsen i sig som skapar gemenskap utan bara det att man enas i något som man gör ihop. Körsång har exempelvis samma effekt. Men kan du kombinera det med att du rör på dig mer, så är ju det jättebra, säger Liria Ortiz.

Att ta sig till en träningsanläggning kan på samma gång bidra till att du träffar nya människor och utökar ditt sociala nätverk. 

- Ja, att ha en plats man besöker regelbundet där man känner tillhörighet bidrar också till välmåendet, avslutar Liria Ortiz.

Hur mår du? Testa ditt Friskisindex!

Här kan du göra ett test för att kolla ditt Friskisindex och se hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap. På slutet får du ett gäng tips på hur du kan höja ditt index och förhoppningsvis må lite bättre.  

Gör testet och få tips

Ikon för Friskisindex