Friskis&Svettis Skara

Friskis har tvingats avsluta sin verksamhet i Skara av ekonomiska skäl. Beslutet har diskuterats och fattats av medlemmarna själva på välbesökta medlemsmöten. Med många entusiastiska ledare, medlemmar och funktionärer fortsätter träningsverksamheten i en ny förening "Träningsglädje i Skara".