På gång

Aktuellt

Vi prioriterar utomhusträning och pausar därmed all inomhusträning sedan i mitten av november 2020. Utomhusträningen startar 11 januari 2021 efter ett kortare uppehåll. 

Från 14 december 2020 till och med 31 januari 2021 är träningen gratis. 

 

Vi har också gjort bedömningen att vi skjuter upp terminsstart för inomhusträning till den 25 januari 2021 (det kan komma att ändras beroende på covid-situationen). 

Inställda pass

Utefys måndag 11 januari (pga köldgräns på minus 15)
Löpning kvalitet 12 januari (pga köldgräns på minus 15)
Utefys 10:an 13 januari (pga köldgräns)

Passbyte

  -----------

Rullande fredagspass kl 16:00 (vecka 4-9);


  • 29 januari: Dans fusion - Jeanette
  • 5 februari: Cirkelfys - Anna
  • 12 februari: Jympa medel - Viktoria
  • 19 februari: Coreflex soft - Tina
  • 26 februari: Dans fusion - Jeanette
  • 5 mars: Löpning kvalitet - Anne