Friskis&Svettis Kiruna

Friskis&Svettis Kiruna är en ideell förening som startade 2007. Ideellt innebär att alla funktionärer hjälper till på sin egen fritid, utan betalning eller annan ersättning. Föreningen har idag cirka 250 medlemmar och ett fyrtiotal funktionärer varav omkring 15 ledare. Vi försöker hålla vårt träningsutbud varierat och brett för att passa så många som möjligt.