Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Årsmöte och stadgar i Kirunaföreningen

Din rösträtt

För att få rösta på F&S Kirunas årsmöte ska du vara minst 15 år och ditt medlemskap i föreningen ska vara löst fyra veckor innan årsmötet. 

Nästa årsmöte

Senaste årsmötet hölls den 14 maj 2024. 

Årsmöteshandlingar hanteras elektroniskt, i enlighet med föreningens miljöpolicy. Två veckor innan årsmötet kan medlemmar mejla friskissvettiskiruna@hotmail.com och begära handlingar. För att få handlingar skickade till sig behöver du ange medlemsnummer och namn.

Styrelsen ska, enligt stadgarna, göra det justerade protokollet tillgängligt senast fyra veckor efter årsmötet. Du kan, mot uppvisande av giltigt medlemskort i Friskis&Svettis Kiruna, läsa protokollet i anslutning till träningspassen. Prata med någon av funktionärerna. Du kan även mejla oss och begära handlingarna. För att få dom skickade till dig behöver du skriva ditt namn och medlemsnummer (de sex första siffrorna i ditt personnummer).

Motionera mera!

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.

Såhär skriver du en motion:

1.Skriv en tydlig rubrik
Rubriken sammanfattar vad du vill
2. Medlem är avsändare

Motionen ska vara undertecknad av medlem i föreningen.
3.Skriv ett klart yrkande
Formulera yrkandet så att årsmötet enkelt förstår vad den ska ta ställning till. Vad vill du uppnå med motionen? Vad ska ändras, införas, tas bort, anpassas, påbörjas etc. Yrkandet ska inte kunna misstolkas
4.Beskriv motiven
Beskriv problemet du vill förebygga eller lösa med förslaget. Motivera och argumentera, både för att övertyga F&S Kirunas styrelse att stödja motionen och för att årsmötet ska bifalla motionen.
5.Skriv gärna flera motioner
Skriv en motion för varje förslag. Blanda inte flera yrkanden i samma motion, om de inte är delförslag i ett och samma ärende. 
6. Motionera i tid
Mejla motionen till styrelsen på adressen friskissvettiskiruna@hotmail.com 
Var tydlig med att namnge mejlet med ”motion till årsmöte”.

Motionen ska ha kommit in till F&S Kirunas styrelse senast sju veckor före dagen för årsmötet, enligt "4.2 Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Kiruna". 

Våra stadgar

Här kan du läsa Friskis&Svettis Kirunas föreningsstadgar