Styrelse 2020/2021

Ordförande 1 år: Tina Palovaara (omval)

Ledamot 2 år: Anita Kantola (vald 2020 på 2 år, till 2022)
Ledamot 2 år: Ann-Christin Lassi (vald 2020 på 2 år, till 2022)

Ledamot 1 år: Eva Mäkitalo-Öbom (vald 2019 på 2 år, till 2021)
Ledamot 1 år: Ann-Mari Lans  (omval)

Suppleant 1 år: Pia Stålnacke (omval)
Suppleant 1 år: Ulrika Kjellberg (omval)


Revisor, ordinarie, 1 år: Britt-Marie Strandenhed (omval)
Revisor, suppleant, 1 år: Berit Karkiainen (omval)