Bastu Friskis&Svettis Uppsala

Alla bastuanläggningar stängs från 1 oktober

Vi vill ta vårt ansvar och bidra till minskad energiförbrukning i dessa tuffa tider. Därför ser vi nu över hur vi kan minska vår elförbrukning för att kunna hålla ned våra kostnader så mycket som möjligt.

Som en första åtgärd stänger vi samtliga bastuanläggningar från och med 1 oktober och tillsvidare. Vi hoppas på din förståelse.

Medlemsundersökning om Friskis&Svettis Uppsala

Vi på Friskis&Svettis Uppsala arbetar ständigt med att bli bättre på det som är viktigt för dig som medlem. Just nu genomför vi en medlemsundersökning med hjälp av företaget Provos Research. Deltagarna väljs ut slumpvis och enkäten skickas ut via epost. Ditt deltagande är helt frivilligt, men vi uppskattar om du vill vara med. Din röst är viktig för oss. Tack på förhand.

Gymmet på Väderkvarn stängt 5–6 oktober

Vi installerar nya träningsmaskiner.

Välkommen att träna på våra andra fräscha gym: Ekeby, Fyrishov, Stallet och Ultuna.

Aktuellt

Inspiration

Här finns vi