Friskis&Svettis Uppsala

Växel 018-55 84 90

Postadress
Friskis&Svettis Uppsala
Väderkvarnsgatan 16
753 29 Uppsala

 

Verksamhetsfrågor
Helena Hovstadius, verksamhetschef

Ekonomi
Pia Helander, ekonomiansvarig

Autogiro
Annika Emanuelsson, ekonomiassistent

Träningskort och medlemskap
Rosita Erikssonmedlemsserviceansvarig

Vill du bli funktionär?
Läs mer här

Medlemsdemokrati
Styrelsen
Valberedningen

Klätterväggen på Stallet

Klätterhallen på Stallet i Uppsala Science Park drivs av Uppsala klätterklubb. 

Läs mer om klätterhallenUppsala klätterklubbs hemsida.

Kontakta Uppsala klätterklubb styrelsen.ukk@gmail.com