Licensering i Familjefys

Fabian är klart med utbildning inom träning för barn och ungdom och kommer licenseras i Familjefys. Sprid ordet du med och kom till stora hallen på AL skolan den 28/3 kl 18.

Passet är gratis för alla och kommer spelas in för utvärdering.

Familjefys är ett cirkelpass för barn mellan 6 och 12 år och vuxna. Här tränar du och ditt barn allsidigt med fokus på sånt kroppen är gjord för att göra, som att dra, pressa, hoppa och böja. Bered er på en fartfylld och ösig upplevelse tillsammans!

Du kan läsa mer om Familjefys här!

Nyheter

Inspiration