Årsmötet 2021

I år hölls årsmötet 27 mars. När protokollet är färdigt kommer det att publiceras här.

Handlingarna

Dagordning

Protokollet från mötet 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning med revisionsberättelse

Medlemsavgifternas storlek - oförändrade

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Styrelsearvodets storlek - inget arvode

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens arbetsordning

Valberedningens ledamöter, förslag till

Tidigare årsmöten

Protokollet från årsmötet 2020.

Protokollet från årsmötet 2019.

Protokollet från årsmötet 2018.