Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid.

På årsmötet beslutas vilka som skall ingå i styrelsen och vilka uppdrag de i styrelsen får. Här röstar du också om de motioner som kommit in från medlemmar.

Årsmöte 2 april

I år hålls årsmötet 2 april. Vi återkommer med när på dagen det hålls.

Motioner skall lämnas senast fredagen 18 februari via e-post eller som pappersdokument i förslagslådan vid receptionen.

 

 

Årsmötet 2021

År 2021 hölls årsmötet 27 mars. Protokollet från mötet.

Handlingarna inför mötet 2021

Dagordning

Protokollet från mötet 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning med revisionsberättelse

Medlemsavgifternas storlek - oförändrade

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Styrelsearvodets storlek - inget arvode

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens arbetsordning

Valberedningens ledamöter, förslag till

Tidigare årsmöten

Protokollet från årsmötet 2020.

Protokollet från årsmötet 2019.

Protokollet från årsmötet 2018.