Hur bokar jag pass?

Du kan enkelt boka dina pass i Friskis-appen eller på vår hemsida. Bokning kan göras tidigast sju dagar framåt och du kan boka max fem pass. Avbokning måste ske senast 1,5 timmar före passets start.

OBS! Missad avbokning registreras. Efter tre missade avbokningar spärrar vi ditt träningskort i 30 dagar för vidare bokning. Kortet kan aktiveras tidigare till en kostnad av 100 kr.

Bokningsregler

Boka ett pass redan nu!

Hur loggar jag in på appen?

Ditt användarnamn är din e-postadress, alternativt UA följt av ditt kortnummer (exempel UA00000). Lösenordet är de sex första siffrorna i ditt personnummer.
Appen heter Mitt Friskis.

Vilken åldersgräns gäller för att få träna på gymmet?

Barn som fyllt 10 år kan efter obligatorisk gruppintroduktion Gruppintroduktion gym junior (Introduktion i gymmet för barn från 10 år, tillsammans med vuxen) träna på våra redskapspass och i våra gym tillsammans med en vuxen.

Barn som fyllt 12 år kan köpa eget träningskort, Studentkort, och träna utan sällskap av vuxen. Målsman måste närvara vid köpet av kort.

När man har fyllt 16 år får man själv köpa träningskort.

Våra åldersgränser

Vilka pass är barntillåtna?

Barn under 10 år får gratis följa med betalande vuxen på ordinarie jympa samt på övrig gruppträning som inte innefattar träningsredskap (Intervallflex, Coreflex, Dans och Yoga).

Våra pass är bokningsbara för våra medlemmar. Kolla därför schemat i förväg att platser finns kvar till dig och ditt barn. 

OBS! Tänk på att om tar du med ett barn till ett träningspass, är det du som har ansvaret för barnet. 

Träning för barn och familj

Varför har ni inte jympapass varje dag kl 17?

Schemaläggningen är ett stort pussel som vi kontinuerligt arbetar med för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Vår ambition är att lägga ett schema som möter våra medlemmars önskemål och behov. Det ska alltid finnas något för alla. Schemat ska ha bra variation av träningsformer och intensiteter mellan våra anläggningar, och mellan olika dagar och tider på dagen.

Men schemat måste också passa våra ledare. På Friskis&Svettis Uppsala arbetar ungefär 340 funktionärer, de flesta ideellt på sin fritid. Det betyder att de även har andra åtaganden de måste ta hänsyn till.

Mer om vårt schemaarbete

Varför har ni förbud mot flytande magnesium?

Vi har valt att inte tillåta någon form av kalk eller magnesium. Anledningen är av renlighetsskäl. Det är helt enkelt svårt att hålla redskapen rena och fräscha.

Ordningsregler på gymmet

 

Frågor och svar