Priser för massage

800kr för 50 minuter

500kr för 30 minuter 

Bokning sker här

Klippkort på massage

Vid 30 min massage gå 9 gånger - 10 gången gratis

Vid 50 min massage gå 6 gånger - 7 gången gratis

Gäller ej vid rabatterade priser


Massage

Massage  ges till dina stela muskler för ökad energi och kraft. Det ger dig möjligheten att slappna av, frigöra oxytocin och höja ditt immunförsvar.

Vid massagen behandlar dina muskler både djupgående och med lätta strykningar i förebyggande syfte eller vid direkta problem.

Holistisk Rådgivning

I holistisk rådgivning utvärderar vi tillsammans ditt nuvarande läge genom att samtala, reflektera och utforska hur du upplever dig just nu! Vi blickar framåt mot det du saknat och nu längtar efter! Det är värdefullt att veta att holistisk rådgivning grundar sig på frihet och egna val. Vissa delar väcker gehör medans annat inte gör det!
" Jag tar med mig både massagen och tänkvärda reflektioner om hur jag kan förebygga och förbättra min livskvalitet.
Anna har ett kundfokus som passar mig! " Mathias - VD på Allgencia Bemanning & Rekrytering-