Träning för just dig

Åldersgränser

På några av våra träningsformer har vi särskilda åldersgränser

2-6 år på Familjejympa

7-12 år på all gruppträning utan redskap tillsammans med förälder/vuxen.

10 år på träning i gymmet tillsammans med förälder/vuxen

13 år på all typ av träning

Välkommen