Det här är Friskis&Svettis Göteborg

Friskis&Svettis Göteborg startades 1982. Idén, då och nu, är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Ibland får vi frågan varför vi finns till och varför vi ska fortsätta växa. Vårt uppdrag är att vi ska få så många som möjligt att röra sig för folkhälsans skalle. Genom att fler medlemmar väljer oss får vi mer intäkter till fortsatt tillväxt, dvs fler får möjlighet att röra sig på sig. Därför har vi också alltid ögonen öppna efter nya platser att etablera oss på. Där du finns vill vi finnas om det är möjligt.

I dagsläget är vi ca 30 000 medlemmar. Runt 600 funktionärer erbjuder över 500 ledarledda pass i veckan med Indoor walking, gruppträning i olika former, Spinning, Barn & Ungdomsträning samt Uteträning som bland annat löpning. Dessutom ca 100 gyminstruktioner per vecka på 13 platser runt i Göteborgsområdet. 
För att hålla ihop allt finns det ett kansli på 10 personer som bland annat ansvarar för alla anläggningar, utbildning av funktionärer, personal, schemaläggning, marknad, ekonomi, inköp/försäljning, etablering.

Thomas Fredrikson - verksamhetschef