Vid en ceremoni 30 oktober på Väderkvarn fick Susanne Wolmesjö motta ett diplom och 10 000 kr av Ingrid Hovstadius själv (t h).

Med priset vill styrelsen för Friskis&Svettis Uppsala uppmuntra till initiativ och aktiviteter som utvecklar Friskis&Svettis Uppsala inom områden som annars kanske hade förbisetts.

Typiskt Ingrid-stipendiet 2023 Friskis&Svettis Uppsala

Juryns motivering

Att kroppens rörelser har betydelse för hjärnans utveckling och vår inlärningsförmåga är ett ämne som är mer aktuellt än någonsin, med tanke på hur stillasittande både barn och vuxna är idag. En som viger sitt liv åt att studera hur rörelsemönster påverkar såväl koncentrationsförmågan som stressnivåer är Susanne Wolmesjö.

Parallellt med det sin anställning på GIH och Bosön RF/SISU driver hon sitt eget bolag, Education in motion, där hon erbjuder konsultation, träning och utbildning med fokus på hur rörelse påverkar våra hjärnors utveckling i positiv riktning. Hon är vidare författare till flertalet böcker, bland annat Smarta rörelser som satt avtryck på bland annat Friskis och Svettis barnverksamhet.

Susanne har tagit fram Friskis&Svettis Röriskoncept som har spridit sig till många förskolor och skolor. 

Röris är ett rörelseprogram för barn mellan 6 och 10 år. Röris är lekfullt och fokuserar på allt det roliga med att vara i rörelse. Utgångspunkten är rörelseglädje till musik men med ambitionen att också utmana motorik, balans, samarbete och kropps-medvetenhet. 

Tack vare Susannes insats så bjuder vi i Friskis&Svettis Uppsala varje år in förskolelärare och lärare till en inspirationsdag för att utbilda dem i Röriskonceptet som sedan kan spridas vidare till förskolor och skolor. Susanne är alltid med och föreläser på ett inspirerande sätt så att deltagarna i sin tur kan sprida rörelseglädje  vidare till alla barn. För att nå ut till så många barn som möjligt i Uppsala med Röriskonceptet så bjuder vi även varje höst på Miniröris och Röris live i Botaniska trädgården då hundratals barn jympar loss tillsammans. 

I år firar Röris 20 år och vad passar då bättre än att uppmärksamma Susannes fina arbete med att få fler barn i rörelse.

Susannes budskap är att få in mer rörelseglädje i vardagen och göra det enkelt. Susanne visar samma brinnande intresse och entusiasm som Ingrid i att skapa rörelseglädje och nå ut till många människor med sin glöd och sitt engagemang.

Det är med glädje och respekt som kommittén för Typiskt Ingrid-stipendiet utser Susanne Wolmesjö till 2023 års stipendiat.