Vid en ceremoni 31 augusti på Ultuna fick Annika Gaardsdal motta ett diplom och 10 000 kr av Ingrid Hovstadius själv (t v).

Med priset vill styrelsen för Friskis&Svettis Uppsala uppmuntra till initiativ och aktiviteter som utvecklar Friskis&Svettis Uppsala inom områden som annars kanske hade förbisetts.

Typiskt Ingrid-stipendiet 2022 Friskis&Svettis Uppsala

Juryns motivering

”Jag vägrar ge upp trots att systemet dömt ut mej.” 

Det är Annika Gaardals inställning efter att ha drabbats av en massiv hjärnblödning 2017.

”Jag är ju samma person men i en annan tappning” – med det som utgångspunkt har Annika föresatt sig att tänka positivt, sätta upp delmål 0ch fokusera på rehab. ”Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.”   

Förutom det har Annika startat ett Instagramkonto med idag 62 400 följare, för att dokumentera sin resa och för att inspirera andra. Av kommentarerna framgår att det finns följare som i sina yrken som arbetsterapeuter och fysioterapeuter blir inspirerade av Annikas filmer och stärks i sitt arbete med att hjälpa andra. Annika bjuder på sin rehabträning, på fredagsdanser och på sina veckopromenader. Vardagsbekymmer blir tillfällen till träning. 

Stipendiekommittén motiverar stipendiet till Annika på följande sätt:

Typiskt Ingrid, men med en helt annan utgångspunkt, ger Annika uttryck för nytänkande initiativ och utvecklande av idéer för att dels hjälpa sig själv, dels inspirera andra. Annika visar också en kämpaglöd, att aldrig ge upp utan snarare att söka (och hitta) lösningar på problem på ett sätt som väl svarar mot stipendiets grundtanke. På det sätt som Annika kommunicerar på Instagram finns en positiv, varm och entusiastisk ton som i sig inte döljer svårigheterna, men som är uppmuntrande. 

Det är med glädje och respekt som kommittén för Typiskt Ingrid-stipendiet utser Annika Gaardal till 2022 års stipendiat.

Uppsala den 1 augusti 2022
Claes-Göran Bernbäck