Här finns vi

Här finns vi

Parkering Kyrkbyn

Fri parkering runt anläggningen, mittemot Statoil samt vid Karby gård (vit markering).
Datumparkering gäller Åkerivägen, öster om Eldarvägen (gul markering).
Parkering efter 17.00 vardagar, samt lördag-söndag (orange markering).
Parkering på Eldarvägen enbart östra sidan fram till Friskisskylten.

OBS! Parkeringsförbud gäller framför garageportar och grindar då det hindrar leveranser som pågår dygnets alla timmar. 

Parkeringsförbudet gäller också Eldarvägen, söder om Åkerivägen. Tunga transporter ska fram hela dygnet.