Prislista

Medlemskap 100kr/kalenderår tillkommer på alla priser utom engångskort.

Medlemskapet ger dig demokratisk rätt att påverka föreningen och inkluderar en olycksfallsförsäkring

Vuxen

12 mån Autogiro, bundet  346kr
Autogiro, obundet  446kr
Träningskort 12 mån  4150kr
Träningskort 3 mån  1900kr
Träningskort 1 mån  750kr
10 Klippkort (12 mån)  1400kr
Engångsbiljett  150kr
   

Tonår / Student

12 mån Autogiro, bundet  260kr
Autogiro, obundet  360kr
Träningskort 12 mån  3115kr
Träningskort 3 mån  1425kr
Träningskort 1 mån  560kr
10 Klippkort (12 mån)  900kr
Engångsbiljett 100kr
   

Pensionär

12 mån Autogiro, bundet  276kr
Autogiro, obundet  376kr
Träningskort 12 mån  3320kr
Träningskort 3 mån  1520kr
Träningskort 1 mån  600kr
10 Klippkort (12 mån)  1150kr
Engångsbiljett  125kr

 

Övriga kort

Sverigekortet 12 mån  5400kr
2-föreningskort 12 mån   5000kr
Barn/junior Säsong  400kr
Enkel Säsong  350kr
Seniorklubben Säsong  700kr
FaR 3 månader  800kr

Bra att veta..

Bundna 12 månaders träningskort som är köpta från 2022 går att frysa en gång i max två månader.

12 månaders bundet Autogiro, bindningstid 12 månader, därefter en månads uppsägningstid. Går att frysa en gång i max två månader.

Obundet Autogiro, uppsägningstid två månader. Går ej att frysa.

Ungdom, räknas från det år du fyller 13 år till och med året du fyller 19 år. Vid köp av träningskort för dig som är under 18 år behövs samtycke från vårdnadshavare. Träningskortet köps på anläggningen.

Barn/junior, Barn mellan 2-6 år som vill vara med på familjejympan. Vuxen med aktivt träningskort tar med barn kostnadsfritt på Familjejympan. Juniorer mellan 7-12 år har tillgång till gruppträning utan redskap. Juniorkortet gäller också för Familjefys 

Student, gäller för dig som har ett Mecenat- eller Studentkort. Träningskortet köps på anläggningen.

Pensionär, räknas från den dag du fyller 65 eller för dig med pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. Träningskortet köps på anläggningen om du behöver visa pensionärsintyg.

FaR, fysisk aktivitet på recept. Gäller med giltigt läkarintyg och vid ett tillfälle.

Gyminstruktion, ingår i träningskortet

Personlig tränare, se separat prislista här >>

Medlem från annan förening, entré 75kr mot uppvisande av aktivt träningskort med medlemskap.