Prislista

Medlemskap 100kr/kalenderår tillkommer på alla priser utom engångskort.

Medlemskapet ger dig demokratisk rätt att påverka föreningen och inkluderar en olycksfallsförsäkring

Vuxen

12 mån Autogiro, bundet  364kr
Autogiro, obundet  464kr
Träningskort 12 mån  4375kr
Träningskort 3 mån  2000kr
Träningskort 1 mån  800kr
10 Klippkort (12 mån)  1450kr
Engångsbiljett  155kr
   

Tonår / Student

12 mån Autogiro, bundet  273kr
Autogiro, obundet  373kr
Träningskort 12 mån  3280kr
Träningskort 3 mån  1500kr
Träningskort 1 mån  600kr
10 Klippkort (12 mån)  950kr
Engångsbiljett 105kr
   

Pensionär

12 mån Autogiro, bundet  291kr
Autogiro, obundet  391kr
Träningskort 12 mån  3500kr
Träningskort 3 mån  1600kr
Träningskort 1 mån  640kr
10 Klippkort (12 mån)  1200kr
Engångsbiljett  130kr

 

Övriga kort

Sverigekortet 12 mån  5400kr
Barn/junior säsong  400kr
Enkel säsong  350kr
Seniorklubben säsong  700kr
FaR 3 månader  800kr

 

Bra att veta..

Bundna 12 månaders träningskort som är köpta från 2022 går att frysa en gång i max 60 dagar.

12 månaders bundet Autogiro, bindningstid 12 månader, därefter en månads uppsägningstid. Går att frysa en gång i max 60 dagar.

Obundet Autogiro, uppsägningstid två månader. Går ej att frysa.

Ungdom, räknas från det år du fyller 13 år till och med året du fyller 19 år. Vid köp av träningskort för dig som är under 18 år behövs samtycke från vårdnadshavare.

Barn/junior, Barn mellan 2-6 år som vill vara med på familjejympan. Vuxen med aktivt träningskort tar med barn kostnadsfritt på Familjejympan. Juniorer mellan 6-12 år har tillgång till gruppträning utan redskap. Juniorkortet gäller också för Familjefys 

Student, gäller för dig som har ett Mecenat- eller Studentkort. Träningskortet köps på anläggningen.

Pensionär, räknas från den dag du fyller 65 eller för dig med pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. Träningskortet köps på anläggningen om du behöver visa pensionärsintyg.

FaR, fysisk aktivitet på recept. Gäller med giltigt läkarintyg vid ett tillfälle.

Gyminstruktion, ingår i träningskortet

Personlig tränare, se separat prislista här >>

Medlem från annan förening, entré 75kr mot uppvisande av aktivt träningskort med medlemskap.