VUXEN

Betala per månad  
12 månader  375 kr
Obundet abonnemang  425 kr
12 mån Sverige abonnemang  499 kr
Betala allt idag  
12 månader 4500 kr
3 månader 2100 kr
1 månad  825 kr
   
12 månader, Sverige 5988 kr
   
Ett tillfälle  155 kr
Klippkort 10 ggr 1450 kr

.

Tonår / Student

Betala per månad  
12 månader  281 kr
Obundet abonnemang  331 kr
12 månader Sverige, Abonnemang  399 kr
Betala allt idag  
12 månader 3375 kr
3 månader 1575 kr
1 månad  620 kr
   
12 månader, Sverige 4790 kr
   
Ett tillfälle  105 kr
Klippkort 10ggr  950 kr

.

Pensionär

Betala per månad  
12 månader   300 kr
Obundet abonnemang  350 kr
12 mån Sverige, abonnemang  399 kr
Betala allt idag  
12 månader 3600 kr
3 månader 1680 kr
1 månad  660 kr
   
12 månader, Sverige 4790 kr
   
Ett tillfälle  130 kr
Klippkort 10ggr 1200 kr

.

Övriga kort

Säsongskort  
Ladugård/junior   400 kr
Enkelträning  350 kr
Seniorklubben   700  kr
FaR 3 månader  800  kr
Entré 10-12 år i gymmet   50 kr

Bra att veta..

Bundna 12 månaders träningskort som är köpta från 2022 går att frysa en gång i max 60 dagar.

12 månaders bundet Autogiro , bindningstid 12 månader, därefter en månads uppsägningstid. Går att frysa en gång i max 60 dagar.

Obundet Autogiro , uppsägningstid två månader. Går ej att frysa.

Ungdom , räknas från det år du fyller 13 år till och med året du fyller 19 år. Vid köp av träningskort för dig som är under 18 år behövs samtycke från vårdnadshavare.

Barn/junior , Barn mellan 2-6 år som vill vara med på familjejympan. Vuxen med aktivt träningskort med barn kostnadsfritt på Familjejympan. Juniorer mellan 6-12 år har tillgång till gruppträning utan redskap. Juniorkortet gäller också för Familjefys.

Träning i gymmet för barn i åldern 10-12 år gäller då barn och vuxen tränar tillsammans. 

Student, gäller för dig som har ett Mecenat- eller Studentkort. Träningskortet köps på anläggningen.

Pensionär , räknas från den dag du fyller 65 eller för dig med pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. Träningskortet köps på anläggningen om du behöver visa pensionärsintyg.

FaR , fysisk aktivitet på recept. Gäller med giltigt läkarintyg vid ett tillfälle.

Gyminstruktion , ingår i träningskortet

Personlig tränare , se separat prislista här >>

Medlem från annan förening , entré 75kr mot uppvisande av aktivt träningskort med medlemskap.

Säsgongskort gäller under perioden januari-juni & september-december