VUXEN

Betala per månad  
12 månader  375kr
Obundet abonnemang  425kr
12 mån Sverige abonnemang  499kr
Betala allt idag  
12 månader  4500kr
3 månader  2100kr
1 månad  825kr
   
12 månader, Sverige  5988kr
   
Ett tillfälle  155kr
Klippkort 10 ggr  1450kr

 

Tonår / Student

Betala per månad  
12 månader  281kr
Obundet abonnemang  331kr
12 månader Sverige, Abonnemang  399kr
Betala allt idag  
12 månader  3375kr
3 månader  1575kr
1 månad  620kr
   
12 månader, Sverige  4790kr
   
Ett tillfälle  105kr
Klippkort 10ggr  950kr

 

Pensionär

Betala per månad  
12 månader   300kr
Obundet abonnemang  331kr
12 mån Sverige, abonnemang  399kr
Betala allt idag  
12 månader  3600kr
3 månader  1680kr
1 månad  660kr
   
12 månader, Sverige  4790kr
   
Ett tillfälle  130kr
Klippkort 10ggr  1200kr

 

Övriga kort

Säsongskort  
Barn/junior   400kr
Enkelträning  350kr
Seniorklubben   700kr
FaR 3 månader  800kr

 

Bra att veta..

Bundna 12 månaders träningskort som är köpta från 2022 går att frysa en gång i max 60 dagar.

12 månaders bundet Autogiro, bindningstid 12 månader, därefter en månads uppsägningstid. Går att frysa en gång i max 60 dagar.

Obundet Autogiro, uppsägningstid två månader. Går ej att frysa.

Ungdom, räknas från det år du fyller 13 år till och med året du fyller 19 år. Vid köp av träningskort för dig som är under 18 år behövs samtycke från vårdnadshavare.

Barn/junior, Barn mellan 2-6 år som vill vara med på familjejympan. Vuxen med aktivt träningskort tar med barn kostnadsfritt på Familjejympan. Juniorer mellan 6-12 år har tillgång till gruppträning utan redskap. Juniorkortet gäller också för Familjefys 

Student, gäller för dig som har ett Mecenat- eller Studentkort. Träningskortet köps på anläggningen.

Pensionär, räknas från den dag du fyller 65 eller för dig med pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. Träningskortet köps på anläggningen om du behöver visa pensionärsintyg.

FaR, fysisk aktivitet på recept. Gäller med giltigt läkarintyg vid ett tillfälle.

Gyminstruktion, ingår i träningskortet

Personlig tränare, se separat prislista här >>

Medlem från annan förening, entré 75kr mot uppvisande av aktivt träningskort med medlemskap.