IF Friskis&Svettis Täby

IF Friskis&Svettis Täby är en ideell allmännyttig idrottsförening som bildades 1985. Föreningen har drygt 7000 medlemmar, 200 funktionärer, 6 anställda och två träningsanläggningar.

Friskis&Svettis Täby startades 1985. I dag är vi över 7100 medlemmar, vilket gör Friskis&Svettis till Täbys största idrottsförening. Alla som har träningskort på Friskis&Svettis Täby är medlemmar i föreningen. Åldersspannet är 2-96 år.

Som medlem i Friskis&Svettis Täby har du rätt att delta på föreningens årsmöte och påverka beslut som fattas.  Årsmötet äger rum innan april månads utgång. Du ingår i en gemenskap och kan delta i olika medlemsaktiviteter som föreningen ordnar.

Friskis&Svettis Täbys tränare, värdar och funktionärer engagerar sig ideellt. Tack var dem kan Friskis&Svettis erbjuda träning i två träningsanläggningar, öppet varje dag, från tidig morgon till sen kväll. Schemat är indelat i tre säsonger: höst-, vår- och sommarsäsong. Under respektive säsong har vi hög- och lågsäsong då antal pass på schemat varieras. Håll koll här på hemsidan.

Att Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening innebär att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten. Det finns inget vinstintresse bakom ägandet (medlemmarna är ägarna).

Vår idé: Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Vår vision: En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum