IF Friskis&Svettis Täby

IF Friskis&Svettis Täby/Danderyd är en ideell allmännyttig idrottsförening som bildades 1985. Med drygt 6000 medlemmar, 220 funktionärer, 8 anställda och tre träningsanläggningar räknas vi som Täbys största förening. 

Det stora åldersspannet som ligger mellan 2-96 år visar på den breda målgrupp som föreningar har. 

Friskis&Svettis Täbys tränare, värdar och funktionärer engagerar sig ideellt. Tack var dem kan Friskis&Svettis erbjuda träning i två träningsanläggningar, öppet varje dag, från tidig morgon till sen kväll. Schemat är indelat i tre säsonger: höst-, vår- och sommarsäsong. Under respektive säsong har vi hög- och lågsäsong då antal pass på schemat varieras. Håll koll här på hemsidan.

Som medlem i Friskis&Svettis Täby/Danderyd ingår du i en gemenskap och kan delta i aktiviteter som föreningen ordnar. 

Som medlem i Friskis&Svettis Täby har du rätt att delta på föreningens årsmöte och påverka beslut som fattas.  Årsmötet äger rum innan april månads utgång.

Att Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening innebär att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten. Det finns inget vinstintresse bakom ägandet (medlemmarna är ägarna).

Vår idé: Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Vår vision: En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum