På grund av pandemin gjorde föreningen allt i sin makt för att kunna fortsätta erbjuda träning för våra medlemmar. Bland annat lanserades träningsnyheten Utefys som kom i olika upplägg; 10:an och Cirkel och båda i softa varianter. Under årets gång kompletterades det även med Utefys cross och Utefys vinter. Totalt hann det köras 930 pass med 5 728 deltagare.

– Utefys var helt och hållet en anpassning till pandemin. Vi var tvungna att snabbt kunna erbjuda medlemmar uteträning på ett nytt sätt. Tidigare har vi mest haft löpning eller Cross, men med Utefys blev vi mycket mer flexibla i vilket typ av träning man vill köra, säger Malin Wennerbrandt, träningsstrateg på F&S Stockholm. 

930 utefyspass

Ledare anpassade sina pass 

Samtidigt var det många ideella funktionärerna som flyttade ut sina vanliga pass. Många gjorde anpassningar för att kunna köra ute, andra lärde sig ett helt nytt pass och upplägg för att kunna köra ute.

– Våra ledare har varit helt magiska, det engagemanget och den påhittigheten att anpassa träningen har varit helt otroligt! Oavsett hur eller på vilket sätt, med upplägg, träningsform, tid eller plats – man har löst situationen! säger Malin Wennerbrandt.
Strech på utepass
Utepass i snön

Träningen flyttade ut

Totalt under 2020 tränades det ute 3 674 gånger med 22 800 deltagare jämfört med 2019 då vi erbjöd 442 pass utomhus med 2 549 deltagare. Det är en ökning med 730 %!
Så Friskis flyttade ut – men flyttade medlemmarna med?
Det var i snitt 6,2 deltagare per pass eller 44 % beläggningsgrad på passen.
– Om vi ska svara på frågan om vi har gjort rätt anpassningar så ser vi att vi har gjort rätt saker! Man har följt med oss ut, säger Malin Wennerbrandt.
3674 utepass
Familjefys vid en parkbänk
Utepass

Mer om ditt träningsår 2020