Ordförande Andreas Strömberg
"Vi ska bli bäst på att veta hur stockholmarna mår - och bidra till att få fler stockholmare att må bra."

– Nu har vi lanserat Friskisindex, och med det vill vi samla och sprida kunskap om hur stockholmarna mår. Vi ska bli bäst på att veta hur stockholmarna mår och bidra till att fler mår bra. För med den kunskapen kan vi anpassa och utveckla vår verksamhet så att vi får fler i rörelse, men också driva opinion i de här viktiga frågorna, säger Andreas Strömberg.

De här styr föreningsskutan

Spela video

Andreas Strömberg, ordförande och motionär

Är till vardags Näringspolitisk chef på Svensk Dagligvaruhandel. Gillar Friskis för att det finns något för alla!

Porträttbild Andreas

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Det är utan tvekan det engagemang och den flexibilitet hos föreningens alla medarbetare och funktionärer. Vi har inte ställt in – vi har ställt om. Att se hur föreningen snabbt anpassar sig efter världsläget och gör det bästa möjliga av situationen är helt enastående!

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Vi befinner oss i en tuff tid. Pandemin har drabbat hela samhället och Friskis är inget undantag. Och oavsett hur mycket vi än har lyckats ställa om verksamheten och skapa en trygg träningsmiljö, går det inte att komma ifrån att det också har stora ekonomiska konsekvenser. Viktigast under 2021 kommer därför bli att följa den ekonomiska situationen för föreningen samtidigt som vi behöver fortsätta att inspirera och fortsätta sprida våra budskap om rörelse, glädje och gemenskap. Jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter klarar av omställningen till våra nya förutsättningar. Vi klarar det genom att hålla ihop och hålla igång – på avstånd och ibland på helt nya sätt.  

Anette Wagler, vice ordförande och motionär

Är till vardags VD för en varumärkes- och innovationsbyrå. Gillar Friskis för att det är en fristad för egentid och en plats för gemenskap.

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Att vi som förening tillsammans med Riks kunde ställa om så pass snabbt när det gällde att flytta ut träning och skapa digitala alternativ. Det märks att vi är eldsjälar! Att vi kunde fortsätta vara ett alternativ för dem som ändå ville komma till oss, men också bredda vårt erbjudande till andra plattformar och på sikt kanske därmed till fler?

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Efter 2020 kommer nog ingenting att någonsin återgå till det ”normala”. Jag hoppas att all innovation vi lyckats med skall tas tillvara och förstärkas. Vi kommer att fortsätta behöva anpassa oss, och det är nog vår fortsatta förmåga till omställning som kommer avgöra hur väl vi tar oss vidare, på alla plan. 

Kajsa Värna, ledamot och ledare för Jympa och Multifys

Är till vardags chef för Verksamhetsstöd vid fackförbundet Vision. Gillar Friskis för glädjen, tillgängligheten och öppenheten. Och för träningsvärken!

Porträttbild Kajsa

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Vilket märkligt år det har varit på alla sätt och vis... Föreningen har agerat snabbt under konstant föränderliga förutsättningar, har vågat pröva nya sätt att erbjuda träning och på så sätt har vi varit en viktig del i bidra till att upprätthålla folkhälsan. Vi har kunnat göra skillnad på ett positivt sätt i en tid som präglas av oro - det tycker jag är otroligt häftigt!

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Under 2021 blir det än mer viktigt att mobilisera för rörelse och få fler att träna hos oss. De märkliga tiderna kommer att prägla oss fortsatt, men vi hittar kreativa sätt att möta både varande och blivande medlemmar. Jag ser speciellt fram emot att föreningen lanserar Friskisindex
Porträttbild Malin

Malin Broman Lindfors, ledamot och ledare för Skivstång och Coreflex

Är till vardags bokslukare, innebandytränare, mamma och justitiesekreterare på Högsta domstolen. Gillar Friskis för att vi tar ställning för att träning ska vara inkluderade, tillåtande och öppen för alla.

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Friskis förmåga att ställa om till en ny verklighet. Det är så många funktionärer och anställda som har gjort sitt yttersta för att Friskis ska fortsätta leverera träning till stockholmarna, trots utmanande förutsättningar. Jag är otroligt stolt över det!

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Att fortsätta utvecklas. Vår förmåga att ställa om, anpassa oss och hitta nya lösningar när omvärlden kräver det av oss, hoppas jag att vi kan ta med oss även när situationen så småningom återgår till ”det normala”.  

Porträttbild Tara

Tara Wahab, ledamot, tränare och ledare för Cirkelfys och Plaza

Är till vardags sakkunnig på Arbetsmiljöverket. Gillar Friskis för det breda träningsutbudet vi erbjuder och att alla är välkomna, vår samhällsengagemang och vårt inkluderande sätt som gör oss unika.

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Jag tycker att det var häftigt att inte stänga Friskis när pandemin precis kom och SATS stängdes. Friskis behöll lugnet och var fast i sitt beslut att alltid anpassa verksamheten, att vi var så flexibla och kunde skapa så många digitala pass.

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Att motverka psykisk ohälsa med hjälp av gemenskap och träning. Jag är säker på att Friskis index kommer att visa att vi mår sämre nu än innan pandemin och vi behöver bli ett samhällsaktör.
Porträttbild Håkan

Håkan Andreasson, ledamot och motionär

Är till vardags pensionär med diverse styrelseuppdrag. Gillar Friskis för mångfalden som finns i föreningen. 

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Klara av tiden under pandemin och processen med ny verksamhetschef.

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Återstarten efter pandemin och ekonomin.
Porträttbild Pia

Pia Ahlgren, ledamot och motionär

Är till vardags chef för BRM (Business Relationship Management) på IT på Tyréns. Gillar Friskis för att alla är välkomna och kan känna sig hemma, men också för att vårt utbud är så stort och varierat.

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Det mest utmanande och knepigaste med 2020 har enligt mig varit Corona, Corona och Corona. Det mest imponerande har varit hur verksamheten, alla anläggningar, och alla funktionärer har slitit för att anpassa verksamheten, utifrån nya regler och riktlinjer som utmanat och utmanar oss. Samt alla motionärer som anpassat sig och bidragit till att vi har följt reglerna, så att vi har kunnat hålla öppet.

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Det viktigaste just nu är att vi håller ut, det gäller både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Samt i den mån det går och vi har kapacitet över, börja förbereda oss för ett Stockholm efter Corona. Vilka krav kommer medlemmarna ställa på oss som förening, när vi inte längre behöver prioritera Corona i första rummet.

Jens Wikström, ledamot och motionär

Är till vardags Affärschef Sakförsäkring på Folksam och sitter i koncernledningen. Gillar Friskis för det öppna, prestigelösa och tillåtande klimatet. Här finns plats för alla.

Porträttbild Jens

Vad tyckte du var häftigast med 2020?

Att vi hållit ut, ställt om och tänkt nytt i alla led under ett tufft Coronaår. Det visar på en oerhörd styrka i vår förening.

Vad tycker du är viktigast att fokusera på nu 2021?

Först, att vi fortsätter hålla ut och anpassa oss efter det tuffa läget. Samtidigt ska vi rusta oss för tiden efter pandemin, då ska vi finnas där redo att ta emot alla träningssugna motionärer.