Övriga hedersmedlemmar

Christopher Friis

Styrelseordförande 1980-1981, därefter föreningens ständiga årsmötesordförande.
Utsedd till hedersmedlem: 1981

Bo Gahm

Skridskoledare och träningsutvecklare i Friluftssektionen.
Utsedd till hedersmedlem: 1982

Bodil Flobecker-Linder

Styrelseledamot och ryggjympaledare.
Utsedd till hedersmedlem:1982

Stefan Killander

Styrelseledamot och intensivjympaledare.
Utsedd till hedersmedlem:1982

Carl Cederschiöld

Styrelseordförande
Utsedd till hedersmedlem:1983

Ingemar Söderlund

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1983

Kerstin Rosén

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1983

Ann-Margret Johansson

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1984

Thomas Hedin

Styrelseordförande för F&S, senare ordförande för Servicebolaget (nuvarande MiS)
Utsedd till hedersmedlem: 1984

Annika Gärderud

Var med och startade F&S. Sjukgymnast och än idag träningsutvecklare på F&S Riks. Jympaledare och utbildare.
Utsedd till hedersmedlem: 1985

Christer Wretman

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1985

Valter Axelsson

F&S allra första (och enda) motionär på Johan Holmsäters premiärpass 1978. Därefter styrelseledamot, vice ordförande, jympaledare livet ut.
Utsedd till hedersmedlem: 1985

John Berg

styrelseordförande 1985-1987
Utsedd till hedersmedlem: 1986

Lars Hässler

Styrelseledamot, ordförande i Svettiskommitéen (funktionärernas dåvarande ”fackförbund”)
Utsedd till hedersmedlem: 1986

Sten Siegbahn

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1986

Caj Malmros

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1987

Karin Wiklund

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1987

Macke Gustafsson

Styrelseledamot, intensivjympaledare, friluftsledare för skridsko och kanot. Ventilationsexpert.
Utsedd till hedersmedlem: 1987

Björn Claéson

Styrelseordförande 1987-1988
Utsedd till hedersmedlem: 1988

Ulf Högberg

Generalsekreterare i F&S Stockholm
Utsedd till hedersmedlem: 1988

Per-Olov "Perre" Ericsson

Styrelseledamot 1982-85, vice ordförande 1985-86. Kanot- och skridskoledare och drivande i Friluftssektionen. Flerfaldig jubileumsfestgeneral. Idag rådgivare för verksamheten och värd i ”Perres gäng”.
Utsedd till hedersmedlem: 1989

Kristina Lundström

Styrelseledamot 1987-1990. Har därefter hållit många ledarskapskurser för friluftsledare.
Utsedd till hedersmedlem: 1989

Staffan Carlén

Styrelseledamot.
Utsedd till hedersmedlem: 1990

Thorsten Aggeryd

Styrelseordförande 1989-1991
Utsedd till hedersmedlem: 1991

Agneta Dreber

Styrelseordförande 1992
Utsedd till hedersmedlem: 1993

Gunnar Hultman

Jympaledare och engagerad funktionär.
Utsedd till hedersmedlem: 1996

Hans Gordon

Styrelseordförande och jympaledare. Under många år sammankallande för valberedningen.
Utsedd till hedersmedlem: 1996

Susanne Hultman

Ryggjympaledare och utvecklare av F&S rehabträning.
Utsedd till hedersmedlem: 1996

Tord Forchhammer

Anställd träningsutvecklare och vice verksamhetschef. Jympaledare.
Utsedd till hedersmedlem: 1998

Kjell Jäfvert

Jympaledare och engagerad funktionär.
Utsedd till hedersmedlem: 1999

Vilhelm "Ville" Höök

Generalsekreterare (verksamhetschef) för F&S Stockholm 1988-2001 (!)
Utsedd till hedersmedlem: 2001

Kenneth Sundh

Styrelseledamot och jympaledare
Utsedd till hedersmedlem: 2002

Sture Hedlund

Skridskoledare. Styrelseledamot 1994-2001, vice ordförande 1995-2001. Nu värd i "Perres gäng".
Utsedd till hedersmedlem: 2002

Bertil Sellman

Styrelseledamot. Friluftsledare och drivande i kanotsektionen. Nu värd i ”Perres gäng”.
Utsedd till hedersmedlem: 2003

Filip Svartengren

Jympaledare. Verksamhetsrevisor 1995-2007 (!)
Utsedd till hedersmedlem: 2007

Carina Sjöberg

Träningsutvecklare från starten, i många år anställd på F&S Riks. ”Mamma” till Ki Balans som senare utvecklades vidare till Flex och Flex soft. Utvecklade F&S Yoga. Jympaledare.
Utsedd till hedersmedlem: 2011

Birgitta Sundberg

Kassör och spinledare i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

Christina Hermansson

Värd i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

Håkan Nordin

Styrelseordförande och jympaledare i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

Karin Johansson

Värd i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

Leif Holmberg

Fd F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

Åsa Stelin Barrén

Ordförande och verksamhetschef i F&S Nacka-Värmdö. Ledar-, uppföljnings- och rekryteringsansvarig. Jympa- och core- och spinledare.
Utsedd till hedersmedlem: 2013

Peter Rogeman

Verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm 2001-2012
Utsedd till hedersmedlem: 2017

Inga-Lis Grape

Ledare i F&S Stockholm sedan 1980. Grundare till Friskispressen och chefredaktör under många år. Grundare till Reseklubben.
Utsedd till hedersmedlem: 2019

Bobo Engström

Sammankallande i valberedningen. Aktiv funktionär i 40 år, bland annat som jympaledare och uppföljare.
Utsedd hedersmedlem: 2022

Inger Olofsson

Jympaledare i flera decennier och har bjudit otaliga medlemmar på rörelseglädje.
Utsedd hedersmedlem: 2022

Jan Olofsson

Jympaledare och styrelseledamot under många år.
Utsedd hedersmedlem: 2022

Susanne Jidesten

Har under en lång följd av år bidragit till föreningens utveckling, bland annat som platschef, HR-chef och ordförande samt som generalsekreterare för hela Friskisrörelsen. Har även varit funktionär under flera decennier.
Utsedd hedersmedlem: 2023

Reinhold Lennebo

Har varit engagerad i Friskis i många år i olika roller, bland annat som ordförande och styrelseledamot.
Utsedd hedersmedlem: 2024

Nina Forsberg

Mångårig funktionär och medarbetare i föreningen. Hon ligger också bakom satsningar som Öppna dörrar och Enkeljympa. 
Utsedd hedersmedlem: 2024