Spela video

Vi är gjorda för rörelse

För att må bra behöver vi träna och röra på oss, inte bara ibland, utan genom hela livet. Utifrån den tanken startade Friskis&Svettis 1978. När vi lanserade Jympa var det en banbrytande ny träningsform. 

Träningen handlade nämligen inte bara om kroppen, den handlade lika mycket om glädje och gemenskap. Det var en utmanande idé på sin tid att skapa en mötesplats där hela människan mår bra. Men det gjorde vi. Och idén är precis lika – om inte ännu mer – viktig idag.

Vårt mål – att få hela Stockholm att må bättre!

Idag är Friskis&Svettis Sveriges största idrottsförening med mer än en halv miljon medlemmar. I Stockholm är vi nästan 70 000. Men vi nöjer oss inte med det. Som den utmanare vi är tar vi nu nästa steg för att få hela Stockholm att må bättre. Idag rör sig över 20 procent av alla svenskar ohälsosamt lite enligt Folkhälsomyndigheten. Vi vet också att allt fler tampas med ensamhet och psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på!

För att sätta dagens utmaningar på kartan har vi därför tagit fram ett index som mäter hur människor mår utifrån flera parametrar. Med hjälp av det, och genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla, vill vi hjälpa fler till ett välmående liv.

Varför vi tagit fram Friskisindex

Genom att få ett mätvärde hoppas vi kunna se på vilka områden det behövs förbättringar och på vilket sätt vi kan göra skillnad.

Vårt Friskisindex inkluderar tre parametrar av välmående utifrån Friskis&Svettis grundidé: rörelse, glädje och gemenskap. För välmående handlar inte bara om styrka och kondition utan lika mycket om balans och tillhörighet.
Spela video

Friskisindex har stöd i forskningen

Att rörelse, glädje och gemenskap är viktiga faktorer för hälsa och välmående är inget vi har hittat på, utan det finns dokumenterat stöd för detta i forskningen. I framtagandet av Friskisindex har vi därför tagit hjälp av en rad experter som utifrån sitt respektive område belyser vikten av de olika delarna för människans välmående. Friskisindex konstruktion är framtaget av beteendevetare, statistiker och Folkhälsomyndighetens rekommendation för rörelse och motion.
2 av 3 stockholmare har förändrat sina träningsvanor

Mätningar och resultat

Den första mätningen gjordes i februari 2020, den andra i februari 2021 och den tredje i februari 2022. Resultaten visar hur stockholmarna mår indelat i åldersgrupper, regioner och socioekonomisk demografi. Här kan du ta del av de fullständiga rapporterna för respektive år samt undersökningsföretaget Novus analys av datan.

Till resultaten

Rörelse, glädje och gemenskap i forskningen

Friskisindex är framtaget av beteendevetare och statistiker och baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rörelse, glädje och gemenskap är kopplat till välmåendet baserat på vetenskaplig grund. Möt några experter inom respektive område och varför det här är viktigt för välmåendet.

Varför de tre områdena är viktiga för välmåendet

Profilbilder på de fyra experterna för Friskisindex
Spela video

Så funkar Friskisindex

Vi lät undersökningsföretaget Novus ställa ett antal frågor till stockholmarna om hur mycket rörelse de har i livet och hur mycket glädje och gemenskap de upplever. Det räknas ut till ett snitt mellan 0 och 100. Vi har därefter delat in respondenterna i måendegrupper "mår bra" (76-100), "mår sådär" (51-75) och "mår dåligt" (0-50).

Hur mår du?

Ikon för Friskisindex

Testa ditt eget Friskisindex

Här kan du själv göra Friskisindextestet och kolla hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap. Du kan jämföra ditt resultat med våra resultat i ditt område eller andra i samma ålder eller livssituation.

Gör testet