Citat från medlemmar:

”Jag tycker väldigt mycket om att passen är beroende på vilken ledare det är. Att ledaren skapar sitt pass med sin musik och övningar som hen gillar. Detta ger bredd och valfrihet för mig som deltagare. Jag tycker också mycket om åldersspannet på de som är på gymmet och de seniora värdarna, de skapar trivsel och en tillåtande atmosfär”.

”Här ryms alla! Det är underbart att vara medlem i en förening där tonåringar och äldre tränar sida vid sida, där smal som överviktig [.] får vara utan att få blickar [.] Jag älskar att Friskis på riktigt lyckats implementera inkludering, att det inte bara är något som sägs men aldrig blir mer än en värdegrund på ett papper. Jag är också otroligt förtjust i Friskis Go, det har ni gjort bra! Fantastiskt utbud på så många olika nivåer” [.]

”Att det känns som ett tryggt rum. Friskis var stället jag kände mig trygg och välkommen hur jag än kom eller vilken nivå jag än är på. Träning blev kul och utan press och av rätt anledning!”.

”Bra upplägg, inspirerande ledare, bra musik härlig energi. Man blir glad och hela kroppen får träna".

Områden som kan utvecklas

De områden som får lägre värden i relationsmätningen under årets första kvartal är antal pass per träningsform, anläggningsutrymme och investeringar. I mars låg värdena på 3,43 till 3,83 på en femgradig skala. Många medlemmar har varit aktiva i sin träning under årets första månader, vilket är fantastiskt. Samtidigt innebär det fler medlemmar i rörelse och minskat utrymme att samsas om. För vissa medlemmar kan det ha varit svårare att få tillgång till sitt favoritpass, eller att det blivit trängre i lokalerna. 

I träningsmätningen ser vi lite lägre värden relaterat till egen träning i gym, om man upplever att det finns hjälp att få, om man känner inspiration i sin träning och huruvida man upplever sig ha rätt kunskap för sin träning. Värdena här är fortsatt relativt höga, mellan 3,55 - 4,29, men hamnar ändock lägre än upplevelser efter ett gruppass. Under 2023 gör vi en satsning för att öka medlemsupplevelsen i gymmet. Delvis genom att öka vår närvaro av tränare och inspiratörer, men även med stöd av vårt digitala träningsstöd Friskis Go. Vissa av er har redan upptäckt appen medan andra ännu ej känner till den. Vår förhoppning är att den ska bli en uppskattad digital träningsvän under ett gymträningspass på anläggning, men även en möjlighet att träna var man än befinner sig.

Önskemål kring passutbudet

En utmaning i det insiktsdrivna arbetet är att medlemmarna kan ha väldigt olika behov och önskemål. Vi gör vårt bästa för att balansera behoven och tillmötesgå så många som möjligt. En utmaning värd att nämna är den som handlar om vårt utbud av pass. Alla vill ha fler av sitt favoritpass, men då vi har ca 70 träningsformer, kan vi inte erbjuda mer av allt, men förhoppningsvis skapa ett schema som tilltalar så många som möjligt. Här använder vi oss av träningsdata och medlemsinsikter för att sträva efter ett schema som präglas av ”rätt pass på rätt tid för så många som möjligt”.

Utökade öppettider efter era inspel

I vårt insiktsdrivna arbete jobbar vi ständigt med hur vi kan utvecklas och förbättra medlemsupplevelsen. Ett exempel är att vi under det senaste året valt att utöka våra öppettider och möjliggöra träning vid obemannade tider. Det har visat sig uppskattat av många av våra medlemmar och våra öppettider seglade i februari upp på topp-3-listan.

Din röst är värdefull – du bidrar till Friskis&Svettis utveckling

Vi vill tacka alla er som besvarar våra enkäter. Ni engagerar er i Friskis&Svettis! Och det ger resultat!

Mer om medlemsenkäterna