Citat från medlemmar:

”Ni har allt man behöver! Bra gym, många att välja på utspridda i Sverige! Trevlig personal som man alltid kan fråga!”

”Här ryms alla! Det är underbart att vara medlem i en förening där tonåringar och äldre tränar sida vid sida, där smal som överviktig [.] får vara utan att få blickar [.] Jag älskar att Friskis på riktigt lyckats implementera inkludering, att det inte bara är något som sägs men aldrig blir mer än en värdegrund på ett papper. Jag är också otroligt förtjust i Friskis Go, det har ni gjort bra! Fantastiskt utbud på så många olika nivåer” [.]

”Bra läge, utmärkt med passerkort och fingeravtryck för att komma in, trevlig personal, rent och snyggt samt alla maskiner och pass man behöver.” 

Områden som kan utvecklas

Medlemsmätningarna ger oss en värdefull inblick i era åsikter och hjälper oss att identifiera områden som kan utvecklas. Under första halvåret märkte vi att det fanns tre framträdande områden som ni tycker behöver vår uppmärksamhet:  

  • Antal pass per träningsform  
  • Våra utrymmen  
  • Hur och var vi investerar våra pengar och resurser  

Våra medlemmars synpunkter är viktiga för oss när tittar vi på hur vi gör våra planer. Idag har vi över 70 olika träningsformer som spänner över allt från yoga till tuffa styrkepass.  

Vi planerar anläggningar och pass utifrån efterfrågan, trender och faktisk beläggning. Allt för att vi ska använda våra utrymmen, pengar och resurser på rätt sätt. Allt hänger ihop!  

Vad vi har gjort

Under sommaren har vi nyöppnat Hagastan med större gym-utrymme och en multihall som enkelt kan anpassas till olika träningsformer. Anläggningen är också tillgänglighetsanpassad och allt är på ett plan vilket gör det överblickbart.  

Vi har tillsammans med Södertälje beslutat att gå ihop till en förening. Genom sammangåendet kan vi dela på våra anläggningar och resurser utan att behöva göra alla investeringar som en nyetablering innebär. Detta är ett första steg i att bygga ett starkare Friskis.  

Och det här med våra unga  

Något som kommenteras är våra ungas uppträdande på anläggning och det är något vi vill adressera. Vårt Friskisindex visar att många ungdomar mår sämre än på länge. Friskis vet att rörelse motverkar psykisk ohälsa. Våra anläggningar ska vara en trygg plats för alla, oavsett ålder, att träna på utan att känna press på utseende, kläder eller prestation.  

Som ett led i att skapa en bättre service och en trygg plats för alla kommer vi på några anläggningar testa att ha mer personal som bemannar gym-delen. Allt för att skapa en ännu bättre upplevelse för alla medlemmar.  

Vi har även skapat en serie filmer som heter "Svett och etikett". De har bland annat publicerats på sociala medier. Filmerna syftar till att sprida kunskap om hur man agerar på ett korrekt sätt på våra anläggningar och uppmuntrar till en positiv träningskultur. Allt med en glimt i ögat.  

Vi är övertygade om att genom gemensamt ansvarstagande kan vi skapa träningsmiljöer där alla känner sig välkomna och respekterade.  

Din röst är värdefull – du bidrar till Friskis&Svettis utveckling

Vi vill tacka alla er som besvarar våra enkäter. Ni engagerar er i Friskis&Svettis! Och det ger resultat!

Mer om medlemsenkäterna