Citat från medlemmar:

”Tack för fantastiska träningsmöjligheter i en trygg och inspirerande miljö. Är stort Friskis faan!”

”Friskis förenar människor från ung ålder till äldre och är trivsamt intagande. Personal och användare blir med lite tid ganska när och det uppstår en energi som gillas."

”Utbudet av dans, många anläggningar att välja på till mycket bra pris.” 

Områden som kan utvecklas

Medlemsmätningarna ger oss en värdefull inblick i era åsikter och hjälper oss att identifiera områden som kan utvecklas. Under första halvåret märkte vi att det fanns tre framträdande områden som ni tycker behöver vår uppmärksamhet:  

 
  • Antal pass per träningsform  
  • Finnas på flera ställen runt om i Stockholm 
  • Hur och var vi investerar våra pengar och resurser  

Våra medlemmars synpunkter är viktiga för oss när tittar vi på hur vi gör våra planer. Idag har vi över 70 olika träningsformer som spänner över allt från yoga till tuffa styrkepass.  

Vi planerar anläggningar och pass utifrån efterfrågan, trender och faktisk beläggning. Allt för att vi ska använda våra utrymmen, pengar och resurser på rätt sätt. Allt hänger ihop!  

Vad vi har gjort

Vi har sett ett behov av mer hjälp i gymmet och under hösten har vi ökat bemanningen i våra gym, vilket har fallit ut väl.  

Vi har gått ihop med Friskis Södertälje. Det ger alla medlemmar en anläggning till att träna på. Särskilt bra förstås för dig som pendlar mellan Södertälje och Stockholm. Nu får du ett kort som gör det enkelt att träna både där du bor och där du jobbar.

Vi har också, tillsammans med andra föreningar i Stockholmsregionen, drivit ett projekt som sett över möjligheten att gå ihop för att tillsammans bli ännu starkare i regionen och kunna få ännu fler stockholmare i träning.

Under hösten påbörjades renoveringen av Kungsholmen. En bättre entré som gör att vi har bättre kontroll över inpasserande vilket ger alla en tryggare miljö. Lilla hallen och lilla gymmet har fått en uppfräschning. OCH vi byggt en barnrum! Renoveringen kommer fortgå under 2024.

Och det här med våra unga  

Något som kommenteras är våra ungas uppträdande på anläggning och det är något vi vill adressera. Vårt Friskisindex visar att många ungdomar mår sämre än på länge. Friskis vet att rörelse motverkar psykisk ohälsa. Våra anläggningar ska vara en trygg plats för alla, oavsett ålder, att träna på utan att känna press på utseende, kläder eller prestation.  

Vi är övertygade om att genom ett gemensamt ansvarstagande kan vi skapa träningsmiljöer där alla känner sig välkomna och respekterade. Vi tittar förstås på hur vi kan skapa den bästa  stämningen på hela anläggningen, för alla. Du som  medlem är en viktig del i det och kan också hjälpa till. En sådan sak kan vara att prata med en person om hen "ockuperar" en maskin du vill använda. Eller kom och prata med oss i personalen. Vi finns här för alla. 

Din röst är värdefull – du bidrar till Friskis&Svettis utveckling

Vi vill tacka alla er som besvarar våra enkäter. Ni engagerar er i Friskis&Svettis! Och det ger resultat!

Mer om medlemsenkäterna