Träning för just dig

Trygg träning med hjärtstartare

Friskis&Svettis bejakar livet, inte bara genom att erbjuda lustfylld träning. Utan också genom att ha en hjärtstartare (defibrillator) i lokalen. Hjärtstartaren finns i receptionen, med en stor grön skylt precis ovanför.

Hjärtstartaren vi har hos oss är helt självinstruerande vilket innebär att en oerfaren användare kan använda utrustningen och rädda liv och det går inte att göra fel. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och avgör automatiskt om och när det är lämpligt att avge en chock. Den avger aldrig en chock på ett fungerande hjärta och kan därför inte göra skada, bara nytta. Hjärtstartaren kan användas av ALLA. Det kan dock vara skönt att veta att alla receptionister och många andra funktionärer har genomgått HLR-utbildning och där även övat på att använda hjärtstartaren.
Friskis Sollentuna hjärtstartare