Gym

Åldersgränsen för att träna på egen hand i gymmet är 13 år. Träningskort och priser >>

Tillsammansträning: Barn från 10 år är välkomna i gymmet tillsammans med vuxen för innevarande års medlemsavgift. Läs mer >> 

Gruppträning

På HIT och Cirkelgym är åldersgränsen 13 år. På övriga gruppträningspass har barn från 10 år möjlighet att Tillsammansträna med vuxen för innevarande års medlemsavgift. Läs mer >>

Träningskort och priser >>

Barntillåtna pass

På pass som har öronmärkts barntillåtet är barn under 10 år välkomna att träna/vara med i sällskap med vuxen för innevarande års medlemsavgift. Vuxen ansvarar för att barnen håller sig i utkanten av salen så att risken för tillbud minimeras. 
 

Familjelördag

På lördagar har vi Familjelördag kl 09.30-11.30 på både Frösö Strand och Stadsdel Norr. Det innebär att barn under 10 år får vara i gymmet tillsammans med förälder. Under förälderns ansvar, dvs man följs hela tiden åt i gymmet. Kostnaden för barnet är innevarande års medlemsavgift. 

Övriga tider får barn under 10 inte vara i gymmet men gärna i våra salar och leka när det är ledigt där.