"Att så många kvinnor har valt att engagera sig och bära rörelsetraditionen, det är häftigt"

Josefina Kihlström

– Det heter Jympa men det skulle kunna heta vad som helst, det viktiga är upplevelsen som kommer med träningen. Vi är många som har en stark relation till den där upplevelsen, många som älskar Jympa. Jag är så jäkla stolt över truppen av ledare som drivit Jympan framåt och majoriteten av den truppen är kvinnor. Att så många kvinnor har valt att engagera sig och bära rörelsetraditionen, det är häftigt, säger Josefina Kihlström, träningsutvecklare på Friskis&Svettis Riks som just nu arbetar med utveckling inom just Jympa.

– I projektet jag jobbar med nu vill vi ta fasta på och förstärka allt det grymma som kommer med Jympa. Lekfullheten, variationen och den smarta träningen, säger Josefina.

40 år av folkrörelse

Friskis&Svettis var den första aktören i Sverige att slå igenom med gruppträning i massformat och i år när Friskis, och den första träningsformen Jympa fyller 40 år, är det läge att se vilken betydelse rörelserevolutionen haft för samhället och för människorna. I Friskis identitet ryms stolthet över den rörelsetraditionen och de ideella krafter som idag skapar träning för en halv miljon svenskar.

– Jympa är vårt hjärta och vår grund, den utvecklades, breddades och bar fram oss i nästan 20 år. Jympa i sin form känns fortfarande unik även när man ser runtom i världen på träningskonvent, säger Annika Gärderud, som var med från starten och som idag arbetar med utvecklingsfrågor på Friskis&Svettis Riks.

– Det handlar om människor, energi och musik. Ur musikens känsla och energi kan man förpacka rörelser och ett helt koncept. Just lusten att ta i och att röra sig till medryckande musik, den typen av musikalitet har alla människor på ett eller annat sätt. Och likaså hur vi uttrycker känslor är universellt, lite likt en fotbollsmatch när alla reser sig och sträcker upp armarna samtidigt när det egna laget gör mål, fortsätter Annika Gärderud.

Forskaren, ledaren och medlemmen om Jympa

Ett brokigt träningssverige

Det kan vara svårt att föreställa sig hur träningssverige såg ut innan allting började. Gymkedjor tillhörde ovanligheten för folk allmänhet och idrott och motion var kanske längre ifrån varandra än de är i dag. Workout-trenden hade ännu inte fullt ut slagit igenom.

– Jympa var väldigt könsneutralt när det kom, inte minst jämfört med workout-trenden på 70- och 80-talen. Vi bröt delvis traditionen med könsuppdelad herr- och damgymnastik, säger Annika Gärderud.

Det Annika Gärderud beskriver skiljer sig från kartan idag där träningsaktörer och idrottsföreningar sprutar ur sig ny träning och ses som ett självklart inslag i samhällsbilden. I sociala medier projiceras ofta en bild av att ”alla” eller de flesta tränar. Men den bilden stämmer inte överens med verkligheten. Vi vet genom forskning att de som redan tränar- tränar mer, medan den gruppen som aldrig eller mycket sällan tränar, blir större. Rörelserevolutionen, som Friskis startade för 40 år sedan, behövs än idag.