Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka bildades 1989. Då som nu är vår idé att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Från början verkade vi under många år i kommunens jympasalar, men 2004 fick föreningen en egen lokal på Kabelgatan vilket innebar ett enormt lyft och en fördubbling av medlemsantalet under bara ett års tid.

2007 invigde vi ett nytt stort gym på ca 850 kvadratmeter med cirkelträning och splitter ny maskinpark. Med vårt nya Cirkelgym som togs i bruk 2010 var den totala gymarean uppe i över 1 000 kvadrat. Och sedan 2014 har vi ytterligare ca 500 kvadratmeter gym, i Citygymmet i Innerstaden. Totalt 1 500 m2 för skön gymträning!

Sammantaget förfogar vi idag över 3 500 kvadratmeter, inklusive tre hallar för jympa och annan gruppträning i olika former, en stor spinningsal som rymmer hela 50 spincyklar och en egen sal för Indoor walking. 

I dagsläget är vi ca 5 000 medlemmar, vara omkring 140 ideellt arbetande funktionärer - ledare, tränare, värdar på pass och i medlemsservice, staff och flera andra roller. Vi erbjuder som mest ca 120 pass i veckan, för alla åldrar och på alla nivåer. I och med Citygymmets generösa öppettider kan vi nu erbjuda träning 133 timmar i veckan!  Och våra funkisar bjuder på sig själva, sin service och sitt leende, varje dag. Varmt välkommen att delta!