Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Övriga frågor

Frågor som tas upp i motioner ska handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.

Har du specifika förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis öppettider, priser, schema, fler pass av en viss träningsform eller utrustning på en anläggning, är du välkommen att skicka e-post till fragorochsvar@uppsala.friskissvettis.se. Det är smidigaste och snabbaste vägen för denna typ av önskemål! Du kan även prata med oss på någon av anläggningarna när som helst under året eller kontakta verksamhetschefen.