Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Vad har hänt och vad är på gång?
Välkommen till Årsmöte 2022.

Vad: Årsmöte Friskis&Svettis Uppsala
När: Torsdag 6 april 2022 klockan 18.00
Var: Ultuna

Motioner ska vara inlämnade senast 16 mars 2022. 

Mer om årsmötet

Årsmöte Friskis&Svettis Uppsala

Övriga frågor

Frågor som tas upp i motioner ska handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten (till exempel träningsutbudet, öppettider eller träningsutrustning) är du välkommen att lämna förslag i vårt forum Frågor&Svar eller prata med oss på anläggningen.