Friskis&Svettis Uppsalas historia

Friskis&Svettis Uppsala Ekeby sv/v 

Hösten 1985 startade vi vår förening i Uppsala. På Sverkerskolan erbjöd vi två sena kvällspass per vecka. Vi var då tio ideellt arbetande funktionärer och 170 medlemmar. Ett glödande engagemang och pionjäranda präglade föreningen, däremot saknades all modern teknik för att hantera medlemsregister och kommunikation. 

Sedan dess har det hänt mycket. Utvecklingen i föreningen har varit fantastisk! Mellan åren 2000 och 2013 ökade medlemsantalet med 168 procent! 

Men 2014 drabbades Friskis&Svettis Uppsala, liksom hela rörelsen, av ett medlemstapp, och vi blev nästan 1.400 färre medlemmar. Under 2015 stabiliserades dock medlemsantalet och 2016 blev ett rekordår då 3.000 nya medlemmar lockades av vår träningsidé. 

2017 var vi uppe på 32.155 medlemmar. Totalt var vi 340 ideellt arbetande funktionärer på fyra egna träningsanläggningar som vi hela tiden utvecklar. Tillsammans erbjöd vi träning i stora gym, öppna från morgon till sen kväll och 240 gruppträningspass i veckan. Vi har kontroll på medlemsregister, mobilapplikationer och hemsida.

I dag är Friskis&Svettis Uppsalas största träningsaktör med mer än 14,5% av stadens kommuninvånare som medlemmar! 

Och pionjärandan och engagemanget, det är minst lika stort idag som när vi en gång startade!

1985

Friskis&Svettis grundas av Mats Dafnäs, Gunilla Berglund och Kerstin Modéer. Första jympapasset genomfördes en solig augustieftermiddag på en av Pharmacias gräsmattor i Boländerna.

1986–1990

Från att ha bedrivit verksamheten i olika skolor, Sverkerskolan, Sunnerstaskolan och Fyrisskolan, fick vi eget kontrakt i gamla Uppsala-Ekebys industrilokaler kvälls- och helgtider. Ekebyhallarna delades med Ekeby gymnasium. Egen reception. Vi fick en Funkisstyrelse med byte av ordförande varje år. 

Utbud: 5–32 jympapass
Medlemmar: 300–2.200
Medarbetare: 0
Omsättning: 200.000 kr–1 miljon kr

1991–1996

Stort jympautbud. Styrketräning marknadsfördes som komplement till jympan. Gymmet delades med Ekebyskolan till 1995, då vi öppnade eget gym. 
Medlemsstyrelse med olika yrkesbakgrunder. Lokalsatsning mycket tack vare vår ordförande som också var arkitekt. Ekeby rustades och utrustades. Vi hade även timmar på Fyrishov.

Utbud: 41–85 jympapass och gymkomplettering
Medlemmar: 2.400–6.100
Medarbetare: 1
Omsättning: 1–4,8 miljoner kr

1996–2001

Uppsalas andra lokal på Väderkvarnsgatan 16 öppnades 1998 med två jympahallar och lokaler för spincykling och gym. Upprustning på Ekeby fortsatte. Lagledarorganisationen genomfördes och Spinning introducerades på VK. Vi utvecklade vår egen hemsida, datanät byggdes ut, streckkodskort infördes och vi fick telefonväxel.

Utbud: 90–120 jympapass, 20 spincyklingpass och styrketräning i båda lokalerna
Medlemmar: 6.550–10.650
Medarbetare: 5
Omsättning: 5–12,8 miljoner kr

2001–2006

Båda hyreskontrakten förlängdes på Ekeby och Väderkvarn. Lokalerna rustades upp, framför allt på Ekeby. Gymmen byggdes ut vid flera tillfällen och vi hade alla träningsformer i båda lokalerna. Låsbara skåp i alla omklädningsrum. Vi fick ett nytt bokningssystem.

Utbud: 120–130 jympapass, 24–47 spincyklingpass och styrketräning 180 timmar/vecka i båda lokalerna
Medlemmar: 11.200–19.650
Medarbetare: 6–10
Omsättning: 12,8–28,7 miljoner kr

2006–2011

Fokus på den nya lokalen i Ultuna som öppnade 2007. ”På väg till Ultuna”, stor marknadskampanj. Stor renovering av Väderkvarn. Allkortslanseringen ”Ett kort för alla” gav utdelning, ca 75% av alla medlemmar hade någon form av Allkort. Gymträning blev vår största träningsform.

Utbud: Stort och brett. Medlemmarna tränade mycket varierat.  
Medlemmar: 20.950–27.161
Medarbetare: 10–16+12 visstidsanställda receptionister
Omsättning: 31–49 miljoner kr

2011–2017

Stort fokus på utvidgning och upprustning av våra lokaler, Ekeby, Ultuna och Väderkvarnsgatan byggdes ut och förädlades. Alla konditionsmaskiner byttes ut. Fyrishov öppnades i december 2015. Satsning på ”Alla Barnen” genomfördes med bl.a. erbjudande av regelbundna Röriskurser för pedagoger. Miniröris i Botan, Börja träna-kurser och Ekebyloppet genomfördes årligen. Idrotts- och Kombikortet lanserades.

Utbud: Stort och brett. Träna tufft och träna mjukt populärast. Gruppträning i gymmen.  
Medlemmar: 27.292–32.155
Medarbetare: 26–43
Omsättning: 50–70 miljoner kr