Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning 2020
 • En tredjedel av de som svarade i undersökningen har förändrat sitt träningsbeteende och pausat sin träning under pandemin. 
 • Cirka en tredjedel har inte förändrat sitt träningsbeteende och fortsatt att träna som vanligt. 
 • Personer över 60 år har i högre grad pausat sin träning. 
 • I hög grad har de svarande pausat inomhusträningen, både när det gäller grupp- och gymträning. 
 • De som normalt tränar 1–2 gånger per vecka har i högre grad gjort träningsuppehåll under pandemin, jämfört med de som normalt tränar flera gånger i veckan.
Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning 2020
 • Cirka två tredjedelar av de som svarade har inte tränat utomhus, varken före eller under pandemin.
 • Cirka en tredjedel har ökat sin utomhusträning under pandemin. 
 • Cirka en tredjedel har ökat sin träning med digitalt stöd hemma, kvinnor i högre grad än män. 
 • Endast ett fåtal av de som svarat har tränat med digitalt stöd i våra lokaler.
Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning 2020
 • Många av de svarande säger sig vara intresserade av att testa pass med digital ledare på skärm, om det kan leda till att de får möjlighet att träna oftare.
Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning 2020
 • En övervägande del av de som svarat, tycker att det är en bra idé att kunna boka sin träningstid på gymmet, om det leder till minskad trängsel och ökad möjlighet. 
Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning 2020
 • De flesta av de som svarat vill ha kvar drop in-platserna på passen, och snarare öka den möjligheten. Det finns också önskemål att kunna avboka sin plats närmare inpå passet.
 • Cirka 20 procent av de som svarat tror inte att de i nuläget kommer att förnya sitt medlemskap hos oss under 2021, och träna i samma utsträckning som tidigare. Personer i åldersgruppen 31–45 år och i gruppen 60+, har svarat detta i högre grad. Orsaken varför man inte vill förnya medlemskapet kan vi inte säga något om, eftersom det inte fanns möjlighet att specificera sitt svar.

Hur går vi vidare?

Resultatet av undersökningen är viktig information för oss. Vi tar med oss medlemmarnas önskemål i planeringen av vår fortsatta verksamhet. Till exempel att drop in-platserna ska vara kvar och att se över eventuell bokning till gym. 

Det finns även en efterfrågan att öka antalet dagspass eftersom fler medlemmar har möjlighet att träna dagtid. Att erbjuda fler pass med digital ledare på skärm i lokalerna, är ett sätt att möta detta önskemål. 

Slutligen vill vi tacka alla som varit med i undersökningen och svarat på frågorna.

Aktuellt