Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning gym 2022

Vikten av att få hjälp och inspiration

Cirka 67 procent gav oss näst högsta eller högsta betyg i helhetsomdöme i hur nöjd man är med den hjälp/inspiration man får på gymmet. 

Ungefär en tredjedel hade svarat att det är ganska intressant eller inte särskilt intressant att få inspiration i sin träning på gymmet. Det som är viktigast gällande hjälp/inspiration i sin gymträning, är att spontant kunna fråga en tränare om hjälp. 

På andra, tredje, fjärde och femte plats kom: ”kunna boka in individuell instruktion”, ”kunna boka tränare/PT”, ”digitalt stöd” och ”delta på pass i mindre grupp”.

Ungefär hälften hade inte tidigare bokat en instruktion med en tränare och ungefär en tredjedel hade tidigare bokat en instruktion. 

Friskis&Svettis Uppsala Medlemsundersökning gym 2022

Viktiga gymfunktioner och gymmiljö

Cirka 73 procent av våra medlemmar gav oss näst högsta eller högsta betyg gällande helhetsomdömet utifrån brett urval av gymutrustning, känslan av att det är modernt och har en inspirerande miljö. 

Funktionerna i gymmet som anses viktigast är enligt medlemmarna i följande rangordning:

  • maskinpark
  • funktionella fria ytor för kroppsviktsövningar och rörlighet
  • funktionella ytor där redskap kan plockas in och användas
  • cardiopark
  • podium (tyngd och styrkelyft, squat rack, olympiska stänger)

 

Vi är glada, men inte nöjda

Vi är glada för det positiva resultatet i enkäten, men inte nöjda. Sammantaget har undersökningen gett oss värdefull information för vår planering av vår verksamhet och kommande renoveringar/investeringar och för framtida lokaler. Nu fortsätter vårt ständiga förbättringsarbete för att kunna erbjuda rörelseglädje för alla. Tack alla ni som bidrog till undersökningen.

Mer om vårt träningsutbud på gymmet