För dig som fyllt 20 år

 Gäller alla våra aktiviteter
12 månaderskort gym eller gruppträning 2 100 kr
12 månader allträning (gym + gruppträning) 2 700 kr

6 månaderskort gym eller gruppträning 1 200 kr
6 månader allträning (gym + gruppträning) 1 500 kr

Klippkort 15 ggr 950 kr, engångsbiljett 75 kr (gäller endast gruppträning)

För dig under 20 år

Gäller alla våra aktiviteter
12 månaderskort gym eller gruppträning 1 050 kr
12 månader allträning (gym + gruppträning) 1 350 kr

6 månaderskort gym eller gruppträning 600 kr
6 månader allträning (gym + gruppträning) 750 kr

Klippkort 15 ggr 450 kr, engångsbiljett 40 kr (gäller endast gruppträning)

För dig som är studerande eller pensionär

Gäller alla våra aktiviteter
12 månaderskort gym eller gruppträning 1 600 kr
12 månader allträning (gym + gruppträning)  2 080 kr

6 månaderskort gym eller gruppträning 950 kr
6 månader allträning (gym + gruppträning) 1 190 kr

Klippkort 15 ggr 900 kr, engångsbiljett 75 kr (gäller endast gruppträning)