Vill du bli en av oss?

Din uppgift som ledare

Som ledare eller tränare inspirerar du medlemmarna till lustfylld träning genom att leda pass. Det viktigaste är att du brinner för att få människor i rörelse. Det är häftigt att leda människor som litar på att du ska ge dem effektiv och rolig träning. Det är också häftigt att ingå i en gemenskap av likasinnade, som vill verka för att så många människor som möjligt tränar. Att möta många människor berikar dig själv. Så vill du bli rik, rik på upplevelser och möten är en bra början mötet mellan dig och Friskis &Svettis! Allt hänger på dina drivkrafter! 

Prata med våra ledare om gemenskapen, ledarrollen och den personligautvecklingen som du får på köpet. Som ledare gör du oftast ditt eget personliga träningspass, utifrån F&S givna ramar. Detta får du förstås lära dig under utbildningen.

För mer info om vad som krävs och vad utbildningen innebär kontakta någon av förenings träningsansvariga. De är Anne Kristiansson och Maria Söderberg. Du hittar dem ofta i ”huset”, eller skriv till anne_b_kristiansson@hotmail.com

 

Din uppgift som värd

Som värd är du en viktig del av den välkomnande Friskis-atmosfären på träningsstället. Du välkomnar, pratar med medlemmarna, svarar på frågor och håller snyggt i lokalerna. Du ser varje medlem och funktionär och är en klippa som kan hjälpa till med det mesta.Har du frågor eller funderingar om rollen som värd?  Kontakta vår värdansvarig på vardansvarig@trelleborg.friskissvettis.se

 

Andra typer av engagemang

Har du en idé du vill förverkliga hos Friskis? Hör av dig, vi vill alltid hitta nya spännande sätt för ideellt engagemang.