Anna Duberg är forskare vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län. I sin avhandling undersökte Anna om dans kunde hjälpa tonårsflickor med psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa är ett stort problem, särskild bland unga. Återkommande negativa tankar  kring prestation, utseende, lycka, skolan och sociala medier kan vara några av orsakerna till problemet, säger Anna som också är legitimerad fysioterapeut.

Annas studie visade att dansträningen upplevdes som en fristad från vardagens stress för flickorna som var med i undersökningen. Dessutom ökade deltagarnas självtillit och de fick mindre huvudvärk och magont. Allt jämfördes mot en kontrollgrupp som inte fick samma resultat.

Anna Duberg och några av danstjejerna. Fotograf: Kicki Nilsson Icon

  

Kravlös rörelseglädje

Dansprojektet, som studien kallas, innehöll dansträning inom flera olika stilar: street, afro och showjazz är några exempel. Den gemensamma nämnaren, som också är viktig för resultatet, är att dansträningen inte har ett uppvisningsmoment.

– Dansstilen spelar egentligen ingen roll, det viktiga är att attityden är rätt. Att uppmuntra till rörelseglädje snarare än krav på prestation. Att skapa en skön stämning och härlig gemenskap är helt avgörande, säger Anna.

 

Om det är kul blir det av

Anna påpekar också hur viktigt det är med regelbundenheten för att dansen ska ge tydliga hälsoeffekter.

– Det bästa med dans är ju att det är kul! När en aktivitet är rolig är det lättare att göra rutin av den, säger Anna.

Så, vad är det med just dansen som gör den så bra för den mentala hälsan?

– Förutom de uppenbara fysiska effekterna och stimuleringen av hjärnans funktioner, så blir det ett fokusskifte. När du dansar och kommer in i känslan flyttas ditt fokus från tankar till upplevelsen. Från utsidan till insidan. Det är det som är fristaden från vardagens stress, säger Anna.

Vidare berättar Anna om vikten av kroppskännedomsträning, något som bevisat leder till ökat välbefinnande. Genom att dansa berikas rörelsemönstret och vi tränar på att använda kroppen på olika sätt. Vi landar i oss själva vilket får oss att må mentalt bättre och på sikt stärks självkänslan.

 

Ett självklart komplement i elevhälsoarbete

Sedan Annas avhandling blev klar 2016 har dans som behandlingsalternativ för tonåringar med psykisk ohälsa blivit verklighet på flera ställen och sprider sig nu till fler och fler orter i Sverige. Och nu används dansen på vissa platser som insats även för blandade grupper (både killar och tjejer).

– Jag önskar att dans blir ett självklart komplement i elevhälsans arbete med att motverka psykisk ohälsa. Enkelt, billigt, effektivt och kul, konstaterar Anna.

Nästa grupp som Anna nu undersöker är yngre målgrupper men efter det vill hon undersöka vuxna med psykisk ohälsa.

– Förstudier visar att dans funkar på samma positiva sätt för vuxna som för tonåringar men vi är ett forskarteam som planerar att gå djupare in i ämnet med en ny studie, säger Anna.

Kravlös dans hos Friskis

Friskis&Svettis har sex olika danspass. Alla med olika stilar, känslor och intensiteter. Men gemensamt för alla sex är att de är helt fria från krav på prestation. Det är din lust till rörelse som står i centrum. Målet är inte en uppvisning. Målet är, som alltid i Friskis träning, din personliga upplevelse. Friskis danspass är alltså utformade på det sätt som Anna Dubergs forskning visar kan stärka psykisk hälsa.
Så, kom hit, testa. Dansa loss och se vad som händer med din kropp. Och dina sinnen.