Medlemsrekord och positivt resultat

2018 var ett riktigt rekordår för F&S Stockholm både när det gäller antalet medlemmar och resultat. Intäkterna ökade med 4 procent jämfört med året innan och landar på 251,2 mkr för koncernen. Aldrig tidigare i Friskis 40-åriga historia har vi heller varit så stora med nästan 95000 medlemmar.

Idag behövs Friskis mer än någonsin och det märks genom att vi växer. Hur vi ska fortsätta att växa och inspirera ännu fler att träna är en viktig fråga för mig. Därför var en av höjdpunkterna förra året att inviga nya F&S Solna. En toppmodern anläggning sprängfylld med träningsinspiration, sa F&S ordförande Andreas Strömberg när han invigde mötet.

#nollkroppshets

Även initiativet #nollkroppshets lyfts fram som en av de viktigaste händelserna under förra året.

 – När vi fyllde plattan med hundratals Friskisambassadörer i en manifestation för #nollkroppshets visade vi att lustfylld träning är lika relevant idag som när vi startade 1978. Friskis har en viktig roll i samhället, säger Andreas Strömberg.

Han passade också på att tacka alla funktionärer som lägger stora delar av sin fritid på att inspirera andra till att röra på sig.

– Det är helt ovärderligt för oss som förening!

Diskussion om sänkt åldersgräns

35 motioner med förslag från våra medlemmar hade kommit in. Redan innan mötet fanns möjlighet att ta del av och tycka till kring styrelsens svar på motionerna men besluten fattades på plats. Alla motioner bifölls i enlighet med styrelsens förslag på svar. Vad gäller motion 10 – Sänkt åldersgräns på gymmen ska en utredning och benchmark mot andra Friskisföreningar göras.

Krafttag mot kränkande behandling

Bland motionerna fanns också ett förslag på en åtgärdsplan gällande kränkande särbehandling. Flera funktionärer beskriver hur de får ta emot oförtjänt kritik av medlemmar, inte sällan på gränsen till kränkande behandling och mobbning. ”I skrivande stund har vi minst en instruktör som slutat leda pass överhuvudtaget på grund av detta problem”.

Verksamhetsledare Johan Lampinen var tydlig i sin respons.

– Det här är inte ok, vi beter oss enligt våra värderingar! Det här är inget du som funktionär, medlem eller personal ska behöva utsättas för.

En arbetsgrupp har redan tillsatts och påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.


Sex motioner om resor

Flera motioner handlade om träningsresorna och yrkade på att Reseklubben slutar anordna träningsresor som förutsätter flyg.

Styrelsen delar motionärernas oro för klimatförändringarna och ger verksamheten i uppdrag att driva på utvecklingen. Dels vad gäller att erbjuda fler träningsresor som inte kräver flyg, dels vad gäller åtgärder som klimatkompensation eller dylikt i de fall då flygresor ändå förekommer.

2019 blir ett spännande år

Ledorden i verksamheten inför 2019 är att växa, engagera, synas och samarbeta och ordförande Andreas Strömberg ser fram emot ett spännande år.

– Vi har en del utmaningar med stenhård konkurrens, men vi har ett vasst erbjudande vilket den stora medlemsökning vi har haft det senaste året tydligt visar. Nu måste vi fortsätta att förvalta och utveckla vår idé om lustfylld träning. Tillsammans skapar vi ett gladare och mer välmående Stockholm.

Under 2019 kommer bland annat föreningens etableringsstrategi att ses över.

– Där tittar vi på var vi ska finnas och hur våra anläggningar ska se ut när vi ska fortsätta att växa framåt.

Kan vi toppa rekordåret 2018?

– Ja, det är självklart målet. Jag ser fram emot år sprängfyllt med aktiviteter, säger Andreas förväntansfullt.

Bildtext: På bilden ovanför syns Inga-Lis Grape som med motiveringen " Hon ÄR Friskis" utsågs till hedermedlem på årsmötet. Moni och Nino Aletto fick ta emot ett av Lars Lind- stipendierna. Thérèse Fleetwood, ny ledamot i valberedningen.

Några beslut från mötet i korthet:

  • Medlemsavgiften sänks till 100 kr/år från år 2020 då vi just nu har ett stort överskott i idrottsföreningen.
  • Två nya ledamöter har valts in i F&S Stockholms styrelse: Pia Ahlgren och Jens Wikström
  • Ny ledamot i valberedningen: Thérèse Fleetwood
  • Stadgarna ändras så att åldersgränsen för rösträtt på föreningens årsmöte nu är 12 år i enlighet med Riksidrottsförbundet.
  • Till hedersmedlem i F&S Stockholm utsågs Inga-Lis Grape
  • Årets Lasse Lind-stipendium delades ut till Moni och Nino Aletto samt Radha Maini.

Vill du läsa mer? En fullständig sammanfattning från årsmötet samt alla handlingar hittar du här. Du kan även se mötet i sin helhet på Youtube.