Hej Johan! Du startade Friskis&Svettis-rörelsen 1978 och fick den att växa explosionsartat på bara några år. Vilka var framgångsfaktorerna? 

– Friskis&Svettis gav människor friheten att ta ansvar. Det var nytt på 70-talet, när den dominerande synen var att samhället skulle ansvara för individen. Ansvaret gjorde människor begeistrade och gav ledare och värdar ett verkligt starkt engagemang.

– Sen var det föreningens fyra grundidéer:

  1. Vi skulle locka massorna genom att sprida rörelseglädje.
  2. Det skulle vara så jävla enkelt att alla skulle kunna vara med.
  3. Friskis skulle finnas i lokaler i närheten av människors jobb och bostäder.
  4. Grunden var synsättet att människor kan ta ansvar för sin träning. Det gjorde att vi inte lade oss i hur människor levde, utan skapade en fri och tillåtande träningsmiljö.

F&S idé håller än i dag. Varför, tänker du?

– Det viktigaste med Friskis&Svettis är inte träningen, utan filosofin. Friskis handlade redan från början om att skapa en opretentiös social kontaktyta för att få människor att känna sig hemma på träningen.

– Hemkänslan gör att människors självtillit och självkänsla växer, eftersom de vågar utmana sig och klarar av nya saker – saker som de tidigare kanske var rädda för. Det leder till en bättre hälsa, eftersom självkänsla och hälsa går hand i hand.

– Det skapar också ett behov och ett beroende av att träna. Du känner av både det kroppsliga och sociala behovet när du inte varit där på ett tag. På så sätt blir träning en naturlig del av livet, precis som tandborstning!

"Självkänsla och hälsa går hand i hand." Johan Holmsäter

Friskis&Svettis grundare

Vad lärde du dig under din tid med F&S?

– Människor behöver varandra. När vi får känna oss behövda mår vi bra.

Vad tänker du om träningskulturen idag?

– Jag är rädd att träning idag handlar för mycket om utseende, syreupptagning och teknik och för lite om känsla.

– Vi lever hemskt ytligt idag. Kroppen är en statussymbol som ska representera något. Människor går omkring och släpar på sina kroppar istället för att vara dem. Det gör att folk mer än någonsin söker efter trygghet och tillhörighet – en plats där man får känna: Jag ÄR min kropp.

– Jympa, som är Friskis&Svettis första och fortfarande största träningsform, är inte bara en träningsform. Det är en existentiell idé. Det är träning där människor får vara sin egen kropp, i kontakt med sina känslor och uttryck. Det behövs kanske ännu mer idag än 1978.