Fysiogaraget

Friskis Östersund samarbetar med Fysiogaraget. Ett härligt gäng fysioterapeuter som bedriver idrottsmedicinsk rehabiliteringsträning och ortopedisk manuell terapi i undersökning och behandling. 

Fyra av fem är anslutna till Region Jämtland-Härjedalen vilket innebär att patientavgiften är 300 kr per besök (kostnadsfritt för personer under 18 år) samt att högkostnadsskydd gäller.

Fysiogaraget håller till på Infanterigatan 5C i Östersund (på övervåningen på Friskis Stadsdel Norr).

Magdalena Moström Jag är fysioterapeut sedan 1999 vid Karolinska Institutet och specialiserad inom idrottsmedicin och ortopedi. Jag arbetar med diagnosticering och behandling av både akuta och långvariga besvär, främst idrotts- och motionsskador hos barn och vuxna.

magdalena@magdalenamostrom.se 070-655 19 75

Ola Lekselius Jag är legitimerad fysioterapeut och specialiserad inom idrottsmedicin och ortopedi. Rehabiliteringen består av träning som grund men kompletteras med manuella tekniker där det bedöms ge värdefulla tilläggseffekter. Målet är att integrera rehabiliteringen i din ordinarie träning.

ola@elevera.se 063-12 78 90 elevera.se

Johan Bagge Jag är fysioterapeut sedan 2007 och jobbar med behandling av akuta och långvariga besvär relaterade till hela rörelseapparaten, arbetsrelaterade besvär, idrotts- och motionsskador samt rehabilitering efter operation. Jag har arbetat inom privatvård, vårdcentral/hälsocentral/primärvård och idrottsmedicin. Jag har magisterexamen i idrottsmedicin samt PhD inom hälseneskador.

johan@fysiojohanbagge.se 070-1133455 fysiojohanbagge.se

Caroline Ward Har du en sjukvårdsförsäkring är du välkommen att via ditt försäkringsbolag boka en tid hos mig. Jag har jobbat inom primärvården och studerar nu idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik parallellt med mitt kliniska arbete. Jag jobbar främst med rehab via träning men har även utb inom kinesiotejp och akupunktur. Jag har inte landstingsavtal men tar emot patienter privat för 660 kr/gång. caroline@magdalenamostrom.se 073-976 15 76

Elin Hemmyr Skantze Jag är legitimerad fysioterapeut med specialisering inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet. Jag jobbar främst med bedömningar, diagnostisering och behandling av skador i våra rörelse- och stödorgan. Träning utgör en stor del av behandlingen men jag använder också akupunktur och manuella tekniker om det behövs.

elin@fysiot3.se 073-768 74 32