• Tre stora gym
  • 30 träningsformer
  • 115 pass/vecka

Vill du byta gym?

Vi kan lösa in ditt befintliga kort på annat träningsställe/gym upp till 6 månader. Här berättar vi hur du gör.

Träna en gång

Träna en gång hos oss för 150 kr. Köper du sedan ett kort så drar vi av kostnaden för engångsträningen från kortpriset!